Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Ispitivanje stavova učenika srednjih škola u Kikindi

UG PostPesimisti Kikinde u okviru projekta Budi tolerantan, prihvati razlike koji podržava Opština Kikinda, sprovodi ispitivanje stavova učenika srednjih škola na teritoriji kikindske opštine. Molimo te da pazljivo iščitaš svako pitanje i daš odgovor u skladu sa svojim uverenjima. Nema pogrešnih odgovora. Molimo da slobodno i iskreno odgovaraš na pitanja i imaj u vidu da ne postoji loš ili netačan odgovor. Anketa je ANONIMNA i vrlo je važno da svako na pitanja klikom izabere odgovor prema svojim ličnim stavovima, kako bismo dobili što iskrenije mišljenje svakog ispitanika/ce. Unapred zahvaljujemo na saradnji!

Ključne reči: ispitanici,srednjoskolci,mladi

1. Prvenstveno je muškarac taj koji mora izdržavati svoju porodicu.

2. Muškarci i žene trebalo bi zajednički da dele kućne poslove i brigu o deci.

3. Profesionalni uspeh važniji je za muškarca nego za ženu.

4. Pobačaj bi trebalo zakonom zabraniti.

5. Žena je u stanju da se žrtvuje za porodicu mnogo više od muškarca.

6. Dok su deca malena bolje je da muškarac radi, a žena ostane kod kuće i brine o deci.

7. Lako je podržavati Rome kad ti nisu u komšiluku .

8. Nemam ništa protiv Roma, ali oni, ipak, vole da kradu.

9. Homoseksualizam je bolest koju treba lečiti.

10. Nemam ništa protiv homoseksualaca, ali neka oni to rade kod svoje kuće.

11. Treba biti oprezan prema drugim narodima i kada se pokazuju kao prijatelji.

12. Srbija treba da bude država samo srpskog naroda jer je on većinski narod.

13. Normalan čovek priznaje samo tradicionalne vere (pravoslavlje, katolicanstvo, islam).

14. Male verske zajednice „kradu“ dušu ljudima.

15. Ima neke istine u knjigama koje objašnjavaju postojanje jevrejske zavere.

16. Jevreji nastoje da izvuku korist čak i iz sopstvenog stradanja.

17. Decu sa smetnjama u razvoju ne bi trebalo mešati sa ostalom decom.

18. U našem narodu nema mnogo osoba sa invaliditetom.

19. Zdravstvene ustanove bi trebale da odbiju lečenje obolelih od HIV/AIDS.

20. Za svoju bolest, oboleli od HIV/AIDS su sami krivi.

21. Žene nemaju uvek potrebne kvalitete i veštine za pozicije koje nose odgovornost.

22. Žene žrtve nasilja obično izazovu nasilnika zvocanjem.

23. Rukovodeća mesta u poslovnom svetu treba da budu u rukama muškaraca.

24. Najvažnija vrlina svake žene je da bude dobra domaćica.

25. Treba se čvrsto držati narodnih običaja i tradicije.

26. Treba se držati onog morala koji propoveda moja verska zajednica.

27. Uvek se ponašam onako kako to okolina od mene očekuje.

28. Ne volim da se raspravljam sa nekim o nečemu ako imamo različito mišljenje.

29. Trudim se da se ne razlikujem previše od drugih ljudi iz svog okruženja.

30. Ne volim iznositi svoje mišljenje ako znam da će se ono razlikovati od drugih.

31. Decu treba vaspitavati u strogoj disciplini.

32. Učitelji i nastavnici treba da budu strogi sa učenicima.

33. Ovoj državi je potreban jak vođa koga će narod slediti bez pogovora.

34. Poštovanje autoriteta je najveća vrlina koju ljudi treba da gaje.

35. Spreman/a sam da se žrtvujem za interese svog naroda.

36. Zbog mešanja različitih kultura preti nam opasnost da izgubimo svoj identitet.

37. Da li je opravdano nekome uskratiti neko pravo (pravo na rad, na školovanje i sl.) samo na osnovu nekog ličnog svojstva (nacionalne pripadnosti, veroispovesti, pola...)?

38. Diskriminacija u Srbiji je zakonom zabranjena.

39. U kojoj meri je diskriminacija prisutna u našoj zemlji?

40. U kojoj meri je diskriminacija prisutna u tvojoj skoli?

41. Da li u Kikindi diskriminacija raste ili se smanjuje u odnosu na period od pre tri godine?

42. Koliko je nasilje nad devojkama/ženama rasprostranjeno u Kikindi?

43. Koje su grupe najviše diskriminisane u Srbiji?

44. Koliko se poštuju zabrane diskriminacije u Srbiji?

45. U kojoj oblasti života je diskriminacija najprisutnija?

46. Da li ste nekada pričali o diskriminaciji na času odeljenskog starešine?

47. Kome biste se obratili radi sprečavanja diskriminacije u svojoj okolini?

48. Šta podrazumevaš pod pojmom diskriminacija?

49. Profesori su popustljiviji prema učenicima/cama suprotnog pola.

50. Profesori imaju veći ugled kao predavači nego profesorke.

51. Profesorke su dobronamernije prilikom ocenjivanja odgovoranja od profesora.

52. Žene su uspešniji rukovodioci.

53. Žene imaju iste mogućnosti za napredovanje kao i muškarci.

54. Otac ne može uspešno da zameni majku u brizi oko dece.

55. Muškarci jednako uspešno mogu da neguju bolesne i nemoćne članove porodice.

56. Otac treba da bude veći autoritet za decu od majke.

57. U redu je da muškarac da stavlja karijeru ispred porodičnih obaveza.

58. Žena ne treba da zapostavlja kućne poslove zbog svoje karijere.

59. Muškarac treba podjednako da učestvuje u obavljanju kućnih poslova.

60. Kada žena zarađuje više od muža, to stvara probleme u njihovim odnosima.

61. Muškarac je prvenstveno taj koji treba da materijalno obezbedi svoju porodicu.

62. Muškarac treba da bude zaštitnik ženi.

63. Žena koja ima veću inicijativu u partnerskim odnosima deluje agresivno.

64. Žene treba da stavljaju potrebe drugih članova porodice ispred ličnih.

65. Za partnersko nasilje su podjednako odgovorna oba partnera.

66. Za ženu treba da bude važnije kako izgleda nego za muškarca.

67. Zaista ne izgleda lepo kada je žena viša od muškarca.

68. Za ženu je bolje da bude:

69. Za ženu je bolje da bude:

70. Za ženu je bolje da bude:

71. Za ženu je bolje da bude:

72. Za ženu je bolje da bude:

73. Za ženu je bolje da bude:

74. Za muškarca je bolje da bude:

75. Za muškarca je bolje da bude:

76. Za muškarca je bolje da bude:

77. Za muškarca je bolje da bude:

78. Za muškarca je bolje da bude:

79. Za muškarca je bolje da bude:

80. Za ženu je bolje da ne bude:

81. Za ženu je bolje da ne bude:

82. Za ženu je bolje da ne bude:

83. Za ženu je bolje da ne bude:

84. Za ženu je bolje da ne bude:

85. Za muškarca je bolje da ne bude:

86. Za muškarca je bolje da ne bude:

87. Za muškarca je bolje da ne bude:

88. Za muškarca je bolje da ne bude:

89. Za muškarca je bolje da ne bude:

90. Koliko godina imaš?

91. Pol:

92. Koju školu je završio tvoj otac?

93. Koju školu je završila tvoja majka?

94. Koliko članova trenutno ima vaše domaćinstvo?

95. Koliko u proseku iznose sva primanja vašeg domaćinstva mesečno?

96. Kako biste opisali finansijsku situaciju vašeg domaćinstva?

97. Koje značenje za tebe ima pojam rodna ravnopravnost?

98. Na koji način si najviše informacija dobio/la o pitanjima rodne ravnopravnosti?

99. Kada treba da birate predsednika/cu odeljenja izmedju dvoje jednako kvalitetnih, da li ćete izabrati druga ili drugaricu?

100. Pohađam školu:

101. Pohađam:

102. Živim u: