Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

8. Zašto?

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

15. Vi živite u?

16. Vaš pol?

17. Koliko godina imate?

18. Vaše obrazovanje?

19. Vi ste?

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?