Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Život u vreme COVID-a 19

1. Kako ste se osećali kada ste prvi put čuli da je prva osoba preminula u Srbiji od COVID-a 19 ?

2. Molimo Vas da procenite obim opasnosti od virusa COVID 19 u Srbiji?

3. Molimo Vas da ocenite postupanje navedenih aktera po pitanju srečavanja epidemije:

4. Da li imate?

5. Da li smatrate?

6. Da li smatrate da država treba?

7. Da li verujete da će se Srbija izboriti COVID-om 19?

8. Da li imate neku hroničnu bolest?

9. Da li imate predlog, pitanje ili sugestiju kada je u pitanju unapređenje života tokom epidemije COVID-a 19?

10. Pol?

11. Kojoj starosnoj grupi pripadate?

12. Završen nivo obrazovanja?

13. Gde živite?

14. Na koji način se informišete o stanju epidemije CODIV-a 19?