English Srpski Српски

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno!

Ključne reči: UPSS,Anketa,protest

1. Kako će se razvijati protesti tokom proleća?

2. Da li su političke stranke „preuzele“ proteste od građanskih pokreta i udruženja?

3. Da li očekujete da protesti kao vid ispoljavanja nezadovoljstva građana donesu promene u društvu?

4. Da li aktuelni protesti imaju snagu da dovedu do smene vlasti?

5. Da li su upad demonstranata u RTS i pokušaj upada u GU Grada Beograda bili dobri potezi organizatora protesta?