English Srpski Српски

Anketa o medijskoj pismenosti - studenti novinarstva

1. Vi ste?

2. U kojem gradu/opštini:

3. Koji fakultet studirate (uključujući i studijsku grupu)

4. Koji semestar pohađate (upišite broj)?

5. Da li ste do sada već radili negde kao novinar?

6. Za mene su novi mediji (moguće više odgovora):

7. Najčešće se informišem o aktuelnostima iz:

8. Na kojima od sledećih društvenih mreža imate nalog? (moguće više odgovora)

9. Društvene mreže koristim (moguće više odgovora):

10. Koliko ste aktivni na društvenim mrežama?

11. Da li pišete blog?

12. Da li smatrate da ste osposobljeni da jedan sadržaj plasirate na više medijskih platformi (npr. napišete tekst za štampani medij, prilagodite ga za sajt, prilagodite ga za TV prilog, plasirate ga na društvenim mrežama)?

13. Koliko često se informišete preko različitih medija:

14. Koliko formiraju vaše mišljenje o aktuelnim temama:

15. Molimo vas, pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i zaokružite jedan odgovor u meri u kojoj se ta tvrdnja odnosi ili ne odnosi na vas lično. Zaokružite "1" ako je tvrdnja potpuno netačna ili se sa njom nimalo ne slažete. Zaokružite "2" ako je tvrdnja uglavnom netačna ili se sa njom ne slažete (ali ne potpuno). Zaokružite "3" ako je tvrdnja otprilike jednako i tačna i netačna, ili ako ne znate kako da se odlučite. Zaokružite "4" ako je tvrdnja uglavnom tačna ili se sa njom slažete (ali ne potpuno). Zaokružite "5" ako je tvrdnja potpuno tačna ili se sa njom potpuno slažete.