English Srpski Српски

Anketa o pravu na privatnost

U ponedeljak 28. januara obeležavamo Dan zaštite ličnih podataka. Koliko je za vas važna privatnost?

Ključne reči: Privatnost,zaštita podataka

1. 1. Da li biste bili spremni da prodavcu ustupite fotokopiju svoje lične karte ukoliko bi to bio uslov za dobijanje popusta pri kupovini?

2. Da li ste saglasni sa navedenim iskazom: „Osećam se sigurnije ako su ulice pod video nadzorom“

3. Da li ste saglasni sa navedenim iskazom: „Kada nekome ustupimo svoje lične podatke, oni mogu da se koristite u bilo koje svrhe“

4. Da li ste saglasni sa navedenim iskazom: „Za mene privatnost nije važna; ja ionako nemam šta da krijem“

5. Koliko je za Vas važno pravo na privatnost?