English Srpski Српски

Podrška realizaciji lokalnih antikorupcijskih planova (LAPova)

Poštovani, Biro za društvena istraživanja nudi besplatnu podršku gradovima i opštinama u realizaciji lokalnih antikorupcijskih planova. Molimo Vas da anketu popunite najkasnije do 22.9.2017. godine S poštovanjem Biro za društvena istraživanja

1. Molimo Vas da nam kažete u kojoj ste fazi izrade lokalnih antikorupcijskih planova (LAPova)

2. Da li vam je potrebna podrška u realizaciji LAPa?

3. Naziv grada/opštine iz koje je učesnik istraživanja: