Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Katalog priorieta i potreba građana Leskovca

JUGpress i Nova naša reč u saradnji sa www.tvojstav.com sprovodi anketu sa građanima Leskovca sa ciljem da naprave listu prioriteta i problema građana, koje treba rešavati, odnosno realizovati novcem iz budžeta za 2019. godinu. Molimo Vas da izdvojite minut i popunite ovu kratku, ali bitnu anketu.

1. Koji prioritet treba da se ostvari, odnosno koji problem treba da reši sredstvima iz budžeta Grada Leskovca kako bi se unapredio kvalitet Vašeg života na nivou

2. U kojoj mesnoj zajednici/delu Leskovca živite?