English Srpski Српски

Anketa o korupciji i borbi protiv korupcije u Boru

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) u saradnji sa gradom Borom, a uz podršku Agencije za borbu protiv korupcije sprovodi projekat kojim se, između ostalog, pruža podrška gradu Boru da izradi svoj lokalni antikorupcijski plan i formiraju telo za njegovo praćenje Za potrebe izrade lokalnog antikorupcijskog plana formirana je Radna grupa koju čine predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija i sindikata. BIRODI metodologija izrade lokalnih antikorupcijskih planova predviđa uključivanje svih aktera na nivou grada. S tim u vezi, ovom anketom želimo da saznamo stavove i iskustva građana građanki Bora o stanju i rešenjima za borbu protiv korupcije. Molimo Vas da izdvojite 3 minuta vremena i date svoj lični dobrinos borbi protiv korupcije u gradu Boru..

1. U kojoj oblasti ima najviše korupcije na teritoriji Grada Bora i zašto?

2. Molimo Vas da nam kažete:

3. Molimo Vas da nam navedete ime i prezime osobe koja živi u Boru i da je Vi znate, a da ima visok integritet, odnosno poštenje.

4. Kako bi sebe predstavili?