BIRODI

English Srpski

Tranzicioni bilans - 2021 (63)

Ključne reči: ,

1. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 3.17% (2)
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 1.59% (1)
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 1.59% (1)
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 3.17% (2)
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 1.59% (1)
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 11.11% (7)
Stručnjak (sa vss i všs) - 26.98% (17)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 0%
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 11.11% (7)
Tehničar (sa sss) - 3.17% (2)
VKV radnik - 1.59% (1)
KV radnik - 1.59% (1)
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 1.59% (1)
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 1.59% (1)
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 7.94% (5)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 3.17% (2)
Domaćica - 4.76% (3)
Student - 4.76% (3)
Učenik - 3.17% (2)
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 6.35% (4)
Prosvetni radnik u državnoj školi • Doktor nauka, profesor • Advokat • Profesor •

2. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 9.52% (6)
U centru grada u zgradi - 39.68% (25)
Na poluperferiji u kući - 14.29% (9)
Na poluperferiji u zgradi - 23.81% (15)
Na perferiji u kući - 3.17% (2)
Na perferiji u zgradi - 6.35% (4)
Na selu - 3.17% (2)
Nesto drugo - 0%

3. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 11.11% (7)
Vojvodina - Srem - 1.59% (1)
Vojvodina - Banat - 4.76% (3)
Beograd - centar - 39.68% (25)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 3.17% (2)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 7.94% (5)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 7.94% (5)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 4.76% (3)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 9.52% (6)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.59% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 4.76% (3)
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 3.17% (2)
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

4. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 1.59% (1)
Industrija i rudarstvo - 12.70% (8)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 6.35% (4)
Zanatstvo - 4.76% (3)
Saobraćaj i veze - 3.17% (2)
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 4.76% (3)
Lične usluge - 4.76% (3)
Finansije - 6.35% (4)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 14.29% (9)
Policija, vojska, zaštita - 0%
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 3.17% (2)
Domaćica - 3.17% (2)
Nezaposlen - 1.59% (1)
Penzioner - 7.94% (5)
Primalac socijalne pomoći - 1.59% (1)
Učenik ili student - 6.35% (4)
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 3.17% (2)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 14.29% (9)
Mediji • Industrija nameštaja • Igre na sreću • Informatičke usluge • Statistika RTCG • Industrija zabave • IT • Nauka •

5. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 7.94% (5)
Da, od 2000. do 2012. godine - 12.70% (8)
Da, od 2012. godine do danas - 17.46% (11)
Da, od 1990. do danas - 1.59% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 60.32% (38)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 3.17% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 6.35% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 17.46% (11)
Da, od 1990. do danas - 7.94% (5)
Ne, u poslednjih 30 godina - 65.08% (41)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 12.70% (8)
Da, od 2000. do 2012. godine - 15.87% (10)
Da, od 2012. godine do danas - 20.63% (13)
Da, od 1990. do danas - 6.35% (4)
Ne, u poslednjih 30 godina - 44.44% (28)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.76% (3)
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.76% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 19.05% (12)
Da, od 1990. do danas - 4.76% (3)
Ne, u poslednjih 30 godina - 66.67% (42)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 20.63% (13)
Da, od 2000. do 2012. godine - 7.94% (5)
Da, od 2012. godine do danas - 28.57% (18)
Da, od 1990. do danas - 14.29% (9)
Ne, u poslednjih 30 godina - 28.57% (18)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 15.87% (10)
Da, od 2000. do 2012. godine - 1.59% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 17.46% (11)
Da, od 1990. do danas - 9.52% (6)
Ne, u poslednjih 30 godina - 55.56% (35)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 6.35% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 6.35% (4)
Da, od 1990. do danas - 3.17% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 84.13% (53)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 9.52% (6)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.52% (6)
Da, od 2012. godine do danas - 26.98% (17)
Da, od 1990. do danas - 7.94% (5)
Ne, u poslednjih 30 godina - 46.03% (29)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 3.17% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 1.59% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 6.35% (4)
Da, od 1990. do danas - 3.17% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 85.71% (54)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 1.59% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 6.35% (4)
Da, od 1990. do danas - 1.59% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 90.48% (57)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 6.35% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 17.46% (11)
Da, od 2012. godine do danas - 7.94% (5)
Da, od 1990. do danas - 11.11% (7)
Ne, u poslednjih 30 godina - 57.14% (36)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.59% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 3.17% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 6.35% (4)
Da, od 1990. do danas - 1.59% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 87.30% (55)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 3.17% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 3.17% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 3.17% (2)
Da, od 1990. do danas - 1.59% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 88.89% (56)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 6.35% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 6.35% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 4.76% (3)
Da, od 1990. do danas - 6.35% (4)
Ne, u poslednjih 30 godina - 76.19% (48)

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Srpske televizije i tv lica...

(nex333) Biramo najšarmantniju i najatraktivniju voditeljku za 2021 godinu Najbolju tv kucu.... Najprofesionalnija voditeljka za 2021 godinu po vasem misljenju ? Bojana Risti

Politička situacija (novembar 2021.)

(sdssokolac) Jeste li zadovoljni ekonomskom i političkom situacijom u Republici Srpskoj? Da su u nedjelju opšti izbori da li bi izašli na izbore? Da li bi podršku dali opozic

Istraživanje "BIRAČ 2021"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Mišljenje o LGBT u Srbiji 2021.

(Vladax03) Mišljenje o LGBT populaciji. Mišljenje o lgbt Nemam mišljenje, ne zanimaju me. Podržavam LGBT, ali nisam LGBT LGBT je bolest. LGBT podržavam, ali paradu ponosa ne.

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Slušate li radio?

(Onlineistrazivanja) Koliko često slušate radio? Veoma često Često Retko Veoma retko Ne slušam radio U kojoj meri slušate ra

Izvolite: "Crno ili belo vino?"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš izbor kada je u pitanju vino? Kako biste sebe opisali? Neko ko nikada ne pije Neko ko veom