istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Tranzicioni bilans (51)

Ključne reči: ,

1. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 21.57% (11)
Da, od 2012. godine do danas - 9.80% (5)
Da, od 1990. do danas - 1.96% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 49.02% (25)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.88% (3)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 15.69% (8)
Da, od 1990. do danas - 17.65% (9)
Ne, u poslednjih 30 godina - 54.90% (28)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 23.53% (12)
Da, od 2012. godine do danas - 17.65% (9)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 37.25% (19)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 7.84% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 11.76% (6)
Da, od 2012. godine do danas - 25.49% (13)
Da, od 1990. do danas - 13.73% (7)
Ne, u poslednjih 30 godina - 41.18% (21)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 37.25% (19)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.80% (5)
Da, od 2012. godine do danas - 3.92% (2)
Da, od 1990. do danas - 13.73% (7)
Ne, u poslednjih 30 godina - 35.29% (18)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 33.33% (17)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 5.88% (3)
Da, od 1990. do danas - 17.65% (9)
Ne, u poslednjih 30 godina - 37.25% (19)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 13.73% (7)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 1.96% (1)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 74.51% (38)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 7.84% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 21.57% (11)
Da, od 1990. do danas - 9.80% (5)
Ne, u poslednjih 30 godina - 43.14% (22)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 7.84% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 1.96% (1)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 84.31% (43)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 3.92% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 94.12% (48)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 15.69% (8)
Da, od 2000. do 2012. godine - 31.37% (16)
Da, od 2012. godine do danas - 23.53% (12)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 25.49% (13)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 1.96% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 82.35% (42)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 11.76% (6)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 78.43% (40)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 13.73% (7)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 72.55% (37)

2. Pol ispitanika

Muško - 70.59% (36)
Žensko - 29.41% (15)

3. Starost ispitanika?

Do 18 godina - 0%
Od 19 do 25 godina - 1.96% (1)
Od 26 do 35 godina - 13.73% (7)
Od 36 do 45 godina - 33.33% (17)
Od 46 do 55 godina - 31.37% (16)
Od 56 do 65 godina - 13.73% (7)
Od 66 do 75 godina - 5.88% (3)
Preko 75 godina - 0%

4. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 3.92% (2)
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 0%
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 1.96% (1)
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 1.96% (1)
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 3.92% (2)
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 3.92% (2)
Stručnjak (sa vss i všs) - 58.82% (30)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 1.96% (1)
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 7.84% (4)
Tehničar (sa sss) - 5.88% (3)
VKV radnik - 0%
KV radnik - 0%
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 0%
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 0%
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 5.88% (3)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 0%
Domaćica - 0%
Student - 1.96% (1)
Učenik - 0%
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 1.96% (1)
Lekar, profesor univerziteta •

5. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 3.92% (2)
U centru grada u zgradi - 47.06% (24)
Na poluperferiji u kući - 9.80% (5)
Na poluperferiji u zgradi - 23.53% (12)
Na perferiji u kući - 3.92% (2)
Na perferiji u zgradi - 3.92% (2)
Na selu - 5.88% (3)
Nesto drugo - 1.96% (1)
podstanar u kući blizu centra •

6. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 11.76% (6)
Vojvodina - Srem - 1.96% (1)
Vojvodina - Banat - 9.80% (5)
Beograd - centar - 47.06% (24)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 7.84% (4)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 3.92% (2)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 5.88% (3)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 1.96% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 3.92% (2)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 3.92% (2)
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 1.96% (1)
Ujedinjeni Arapski Emirati •

7. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 0%
Industrija i rudarstvo - 5.88% (3)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 9.80% (5)
Zanatstvo - 1.96% (1)
Saobraćaj i veze - 9.80% (5)
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 7.84% (4)
Lične usluge - 3.92% (2)
Finansije - 1.96% (1)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 21.57% (11)
Policija, vojska, zaštita - 0%
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 3.92% (2)
Domaćica - 0%
Nezaposlen - 0%
Penzioner - 9.80% (5)
Primalac socijalne pomoći - 0%
Učenik ili student - 3.92% (2)
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 1.96% (1)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 17.65% (9)
IT • IT sektor • mediji • NVO •

8. Da li ste glasali i za koga na poslednjim izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Srbije?

Nisam glasao, jer izborni uslovi nisu bili regularni - 50.00% (24)
Nisam glasao, jer nisam imao za koga da glasam - 16.67% (8)
Nisam glasao, jer ne glasam na izborima - 6.25% (3)
Glasao sam za listu ALEКSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. - 6.25% (3)
Glasao sam za listu IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ - 0%
Glasao sam za listu Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSКA RADIКALNA STRANКA - 0%
Glasao sam za listu Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor - 2.08% (1)
Glasao sam za listu ALEКSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU - 2.08% (1)
Glasao sam za listu ZA КRALJEVINU SRBIJU - 2.08% (1)
Glasao sam za listu UJEDINJENA DEMOКRATSКA SRBIJA - 0%
Glasao sam za listu Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo - 0%
Glasao sam za listu METLA 2020 - 0%
Glasao sam za listu Milan Stamatović – Zdravo da pobedi – Dragan Jovanović – Bolja Srbija – Zdrava Srbija - 0%
Glasao sam za listu SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin - 0%
Glasao sam za listu Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici - 0%
Glasao sam za listu NARODNI BLOК – Velimir Ilić – general Momir Stojanović - 0%
Glasao sam za listu SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POКRET SLOBODNIH GRAĐANA - 8.33% (4)
Glasao sam za listu SUVERENISTI - 6.25% (3)
Glasao sam za listu “ALBANSКA DEMOКRATSКA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA“ - 0%
Glasao sam za listu NEК MASКE PADNU - 0%
Glasao sam za listu RUSКA STRANКA – SLOBODAN NIКOLIĆ - 0%
Glasao sam za listu Čedomir Jovanović – КOALICIJA ZA MIR - 0%
Glasao sam za listu POКRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans - 2021

(Onlineistrazivanja) Vaše zanimanje? Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlament

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Anketa o podstanarima

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stambeni status? Stanujem u stanu koji je u mom vlasništvu Stanujem u stanu koji je u vlas

koliko i šta čitamo

(USER13435) Hvala na vremenu koje ćete posvetiti ovoj anketi. Žanr/vrsta Lepa književnost-beletristika Stručna literaura F

problem nezaposlenosti

(tanja1983) dobro dosli ....posto je ne zaposlenost danas tema o kojoj se najvise govori i koja je najveci problem danasnjos

Muzicki događaji

(AnitaM) Hvala na izdvojenom vremenu za popunjavanje ove ankete. Rezultati ce se koristiti samo u naucne svrhe. 1. Da li pos

Porodica

(inira92) Koliko Vasa porodica ima clanova? Koliko u Vasoj porodici ima dece? Da li zivite sa roditeljima? Koliko godina ima

KO JE NAJBOLJI MEDIJ U MAČVI?

(macvazdravog) Ko je najbolji medij u Mačvi Mačva Info Mačva Press Mačva Zdravog Razuma Radio Nešvil

Прослава Мале матуре

(SezairiDamir) Здравооо! :-) Да ли би хтео/хтела да попуниш ову анкету? Хвала:-) Да ли бисте волели да Ваше дете проведе Мал

Da li mislte da su musko-zenska prijateljstva moguca?

(sara111) Da li je prijateljstvo izmedju muskarca i zene moguce? musko-zenska,prijateljstvo

Sta nemate a zelite da kupite?

(USER15853) Postovani, Zeleli bismo da saznamo sta ste trazili po prodavnicama bele tehnike i kompjuterske opreme, a niste

Ministar Mrkonjić protiv novinara Lađevića

(Onlineistrazivanja) Kako vidite ponašanje ministra Mrkonjića? Da li ste čuli da je ministar infrastrukure Milutin Mrkonjić

Vaša najveća ljubavna greška

(tojagic.t) Vaša najveća ljubavna greška a. gubitak važnog prijateljstva zbog izabranog partnera b. umanjenje svog značaja p

Vandredni izbori

(ZoranB) Kada bi sutra bili vandredni izbori za koju stranku biste glasali? Srpska Napredna Stranka Srpska Radikalna Stranka