BIRODI

English Srpski

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou (0)

Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zaštite životne sredine i harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije. Na osnovu rezultata biće dat predlog praktičnih politika i kampanja javnog zagovaranja.

Ključne reči: Zaštita životne sredine,

1. Da li je vaša opština/grad donela Strategiju održivog razvoja ili Lokalni ekološki akcioni plan?

1.Da, donela je oba dokumenta. - 0%
2.Da, donela je jedan dokument. - 0%
3.Mislim da su doneti takvi dokumenti, ali ne mogu tačno da kažem - 0%
4.Nije donela takve dokumente - 0%
5.Ne znam, nisam upoznat - 0%

2. 2. Da li vam je poznato koje strateške dokumente, programe i planove u oblasti zaštite životne sredine je Republika Srbija (Skupština, Vlada ili resorno ministarstvo) usvojila poslednjih 5 godina:

1.Da, upoznat sam sa tim dokumentima - 0%
2.Da, upoznat sam sa nekim dokumentima - 0%
3.Upoznat sam tek toliko da znam da oni postoje - 0%
4.Nisam upoznat sa tim dokumentima - 0%

3. Da li ste upoznati sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i sa strateškim dokumentima:

1.Upoznat sam u potpunosti - 0%
2.Upoznat sam - 0%
3.I jesam, i nisam upoznat - 0%
4.Ne znam, nisam upoznat - 0%

4. Da li u vašoj opštini/gradu postoji organizaciona jedinica, organ ili lice zaduženo za pitanja zaštite životne sredine?

1.Postoji samo lice zaduženo za ZŽS. - 0%
2.Postoji organizaciona jedinica. - 0%
3.Ne postoji ni lice, ni organizaciona jedinica. - 0%
4.Nešto ima, ali ne znam šta. - 0%
5.Ne znam, nisam upoznat. - 0%

5. Koji su, po vašem mišljenju, najveći problemi u sprovođenju propisa i politike u oblasti zaštite životne sredine u vašoj opštini/gradu:

1.Nedostatak finansijskih sredstava - 0%
2.Nedovoljan broj zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine - 0%
3.Nedovoljna stručnost ljudi na tim poslovima - 0%
4.Nezadovoljavajuća tehnička opremljenost - 0%
5.Nezadovoljavajuća saradnja sa Republičkim, odnosno pokrajinskim organima - 0%
6.Nedovoljno razvijen pravni okvir (nema adekvatnih podzakonskih akata) - 0%
7.Problemi u tumačenju propisa - 0%
8.Nedostatak političke volje - 0%
9.Nedostatak saradnje sa civilnim sektorom - 0%
10.Nedostatak podrške javnosti - 0%
11.Nedostatak odgovarajućih ovlašćenja - 0%
12.Ne znam, nisam upoznat - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Predavači teorijske nastave 2

(USER14082) Poštovani kolege predavači, evo nastavka ankete pa ko je voljan da učestvuje neka izvoli. Koju nastavnu metudu volite da primenjuju predavači ABS-a na seminarima

Upitnik javni tužioci

(Onlineistrazivanja) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde

Najplaćeniji poslovi u Srbiji

(Nemus1) Ova anketa ima za cilj , da otkrije šta vi lično mislite iz koje oblasti zanimanja se može dostići što veća zarada u Srbiji. Iz koje oblasti zanimanja je najveća zar

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Na raskršću

(jukicmilosav) U turbulentnim vremenima često postavljamo pitanje "kako dalje". Želimo od ćujemo Vaše mišljenje Šta mislite o procesu pristupanja EU? Na koji način se građani

ANKETA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE U NISU

(miskogl) 1. IME, POL, STAROST? DSADSDASDSD DASDSDASD DASDFSDFSDF GDFGDFGHDGDFG HFGHFGHFGH ............. 2. STA MISLITE O ........... 3. FSDOKFSDOKJ????

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Naša Kuršumlija

(borispk) Poštovani korisniče ova anketa je namenjena da bi smo proverili koliko ste zadovoljni Vašim statusom i političkoj