istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000" (29)

Ključne reči: ,

1. Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link!

3 • Izuzetno dobar opis protesta "gradjanski i patriotski otpor Vucicu" • Rekao je istinu! Kad RTS ne sme, oni smeju. • Prvi put da cujem istinu od Hrvata,neocekivano • Dobar prilog • nemam komentar • Nista • Uglavnom kako jeste • Sranje • не разумем шта се од мене овде очекује да урадим, није дато никакво упутство за оцењивање прилога • odlican prilog! • Objektivno, jasno, sa jasnim prikazom ko protestvuje i zasto. • MISLIM DA NIJE NA MOJU ŽALOST BILO 40000 • 1 • Glupo. • 200 • ja sam za promenu • Veoma pozitivna • Objektivno • Објективно • Narodu je dosta tiranije i strahovlade jednog čoveka. • uzivaju hrvati • Pokusaj srpske opozicije da na silu nateraju narod da obori onog koji radi za dobrobit srpkog naroda,a dovede na vlast ine koji su vrsili ekonomski genicid nad srpskim narodom! • sažet, lak za razumeti, sadrži činjenice • Усташе ко усташе. Немају паметнија посла. • odlican i iskren • Slažem se sa podacima koje su preneli za razliku od naših medija. • Realnost a ne nazadnjacka laz •

2. Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima.

Tema priloga je bitna za građane:
Da u velikoj meri - 65.52% (19)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 6.90% (2)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutne su relevane činjenice koje su proverive,tačne i logično povezane :
Da u velikoj meri - 37.93% (11)
Da, osrednje - 20.69% (6)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.45% (1)

Postoje najmanje dve strane u prilogu :
Da u velikoj meri - 17.24% (5)
Da, osrednje - 17.24% (5)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 27.59% (8)
Ne mogu da ocenim - 13.79% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Prikazan društveni, politčki i ekonomski kontekst u kojem se dešava povod/tema priloga:
Da u velikoj meri - 44.83% (13)
Da, osrednje - 20.69% (6)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 10.34% (3)
Ne mogu da ocenim - 13.79% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutno produbljivanje i istraživanje teme/povoda priloga:
Da u velikoj meri - 34.48% (10)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 20.69% (6)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Vizuelna i tehnička oprema, prijemčivost za čitaoce/slušaoca/gledaoca:
Da u velikoj meri - 34.48% (10)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 17.24% (5)
Ne mogu da ocenim - 13.79% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Podstiče na aktivizam i javno delovanje građana :
Da u velikoj meri - 37.93% (11)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 31.03% (9)
Ne mogu da ocenim - 13.79% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Postoji zaključak/poenta:
Da u velikoj meri - 34.48% (10)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Skretanje pažnje sa neproverenim informacijama :
Da u velikoj meri - 10.34% (3)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 20.69% (6)
Ne - 41.38% (12)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 13.79% (4)

Poziva na odgovornost za neučinjeno:
Da u velikoj meri - 24.14% (7)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 24.14% (7)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Nudi rešenje za probleme:
Da u velikoj meri - 10.34% (3)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 48.28% (14)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 13.79% (4)

Inicira rešavanje problema:
Da u velikoj meri - 17.24% (5)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 34.48% (10)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 13.79% (4)

Postoji kršenje pretpostavke nevinosti:
Da u velikoj meri - 13.79% (4)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 20.69% (6)
Ne - 31.03% (9)
Ne mogu da ocenim - 20.69% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Ad hominem argumentacija/Argumentacija se bazira na oceni ličnosti:
Da u velikoj meri - 20.69% (6)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Senzacionalizam, uzbunjivanje javnosti s ciljem ostvarivanja snažnog utiska:
Da u velikoj meri - 27.59% (8)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 31.03% (9)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 10.34% (3)

Govor mržnje:
Da u velikoj meri - 13.79% (4)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 37.93% (11)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 24.14% (7)

Čuje se glas/mišljenje građana:
Da u velikoj meri - 24.14% (7)
Da, osrednje - 27.59% (8)
Da, u maloj meri - 3.45% (1)
Ne - 31.03% (9)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 6.90% (2)

Izvori informacija su jasni :
Da u velikoj meri - 44.83% (13)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 20.69% (6)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Izneti argumenti su kredibilni:
Da u velikoj meri - 31.03% (9)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 24.14% (7)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.45% (1)

Novinar pita ono sto biste Vi pitali:
Da u velikoj meri - 37.93% (11)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 20.69% (6)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.24% (5)

Sadrži informacije koje su bitne za teme :
Da u velikoj meri - 48.28% (14)
Da, osrednje - 20.69% (6)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 10.34% (3)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.45% (1)

Sadrži argumenta koji su odgovarajuća za temu:
Da u velikoj meri - 44.83% (13)
Da, osrednje - 17.24% (5)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 13.79% (4)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.45% (1)

Činjenice koje se iznose su proverive i tačne:
Da u velikoj meri - 41.38% (12)
Da, osrednje - 20.69% (6)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 20.69% (6)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Jasno se vide izvori iznetih tvrdnji i činjenica:
Da u velikoj meri - 34.48% (10)
Da, osrednje - 17.24% (5)
Da, u maloj meri - 31.03% (9)
Ne - 13.79% (4)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutne su glasine i klevete:
Da u velikoj meri - 13.79% (4)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 37.93% (11)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.24% (5)

Stavovi koji se iznose su proverivi i tačni:
Da u velikoj meri - 41.38% (12)
Da, osrednje - 17.24% (5)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 17.24% (5)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 10.34% (3)

Sagovornicu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 17.24% (5)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 13.79% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 34.48% (10)

Sadržaj priloga je razumljiv:
Da u velikoj meri - 55.17% (16)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 13.79% (4)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutna diskriminacija:
Da u velikoj meri - 13.79% (4)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 37.93% (11)
Ne mogu da ocenim - 3.45% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.59% (8)

Novinar propituje sagovornike:
Da u velikoj meri - 10.34% (3)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 20.69% (6)
Ne mogu da ocenim - 20.69% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 31.03% (9)

Nije bilo bitnih pitanja od strane novinara:
Da u velikoj meri - 6.90% (2)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 13.79% (4)
Ne - 27.59% (8)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 24.14% (7)

Nije bilo bitnih činjenica i stavova koji su relevatni temu:
Da u velikoj meri - 6.90% (2)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 41.38% (12)
Ne mogu da ocenim - 20.69% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.24% (5)

Učesnici u prilogu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 20.69% (6)
Da, osrednje - 13.79% (4)
Da, u maloj meri - 3.45% (1)
Ne - 24.14% (7)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 20.69% (6)

Novinar zagovara rešenje koja su u interesu građana:
Da u velikoj meri - 20.69% (6)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 27.59% (8)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 13.79% (4)

Novinar se bavi prikrivenim reklamiranjem:
Da u velikoj meri - 6.90% (2)
Da, osrednje - 6.90% (2)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 44.83% (13)
Ne mogu da ocenim - 17.24% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.24% (5)

Jedan od aktera u prilogu hvali/promoviše vlast/ili ono što ona radi:
Da u velikoj meri - 0%
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 10.34% (3)
Ne - 27.59% (8)
Ne mogu da ocenim - 31.03% (9)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.59% (8)

Prisutan govor mržnje :
Da u velikoj meri - 17.24% (5)
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 34.48% (10)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.59% (8)

Novinar hvali/promoviše vlast:
Da u velikoj meri - 0%
Da, osrednje - 3.45% (1)
Da, u maloj meri - 6.90% (2)
Ne - 58.62% (17)
Ne mogu da ocenim - 10.34% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 20.69% (6)

Novinar promoviše opoziciju:
Da u velikoj meri - 13.79% (4)
Da, osrednje - 10.34% (3)
Da, u maloj meri - 17.24% (5)
Ne - 34.48% (10)
Ne mogu da ocenim - 6.90% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.24% (5)

3. Vi ste?

Predstavnik NUNSa - 0%
Predstavnik UNSa - 0%
Predstavnik PROUNS-a - 0%
Novinar - 0%
Student novinarstva - 0%
Iz NVOa - 0%
Građanin - 100.00% (29)

4. Vi ste?

Radnik NK PK - 3.45% (1)
Radnik VK - 6.90% (2)
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - 3.45% (1)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 13.79% (4)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 6.90% (2)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 10.34% (3)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0%
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 17.24% (5)
Poljoprivrednik - 3.45% (1)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 0%
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 3.45% (1)
Sam zaraduje na drugi način - 3.45% (1)
Nezaposlen ostao bez posla - 3.45% (1)
Nezaposlen nikada do sada radio - 0%
Učenik - 3.45% (1)
Student - 3.45% (1)
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 3.45% (1)
Penzioner - 6.90% (2)
Nesto drugo - 6.90% (2)
Profesor na fakultetu • докторанд који или ради на црно или на одређено или не ради уопште, јер овде се цене само везе •

5. Da su izbori sutra, kako bih se ponašali?

Ne bih glasao - 17.24% (5)
Glasao bih, ali ne znam za koga - 34.48% (10)
Precrtao bih listić - 3.45% (1)
Glasao za Srpsku naprednu stranku - 13.79% (4)
Glasao za Socijalnističku partiju Srbije - 0%
Glasao za Demokratsku stranku - 3.45% (1)
Glasao za Narodnu stranku - 0%
Glasao za političku partiju/pokret Dragana Đilasa - 13.79% (4)
Glasao za Socijaldemokratsku stranku - 0%
Glasao za Demokratsku stranku Srbije - 0%
Glasao za Liberalno-demokratsku partiju - 0%
Glasao za Srpsku radikalnu stranku - 3.45% (1)
Glasao za Novu stranku - 3.45% (1)
Glasao za Dosta je bilo - 3.45% (1)
Glasao za Srpski pokret Dveri - 3.45% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV - Vučič o finansiranju Crvene Zvezde i Partizana

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Da se čujemo! Tvoj stav o protestima ispred Narodne skupštine Republike Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja sprovodi anketu kojom želi da sagleda motivaciju za učešće i moguća rešenja za novonastalu situaciju usled svak

Anketa o grejanju

(Onlineistrazivanja) U procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbija je u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonima EU. Međutim, mnogi delovi zakona, naročito oni koji

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000

(Onlineistrazivanja) Koji je glavni problem u Srbiji koji treba rešiti? Da li ste bili na poslednjem održanom protestu #1od5000 000 u Vašem gradu? Da, i odlazim redovno Da,

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama?

(Onlineistrazivanja) Glavni problem Srbije je: Glavni cilj protesta #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama! treba da bude? Na proteste dolazim, jer ...? Kako bi sebe predstavil

Oriflame nezavisni menadzer

(biljanica) Zabavite se ,zaradite i izgledajte lepo Da li koristite kozmeticke proizvode? DA NE Da li ste probali Oriflame p