BIRODI

English Srpski

Istraživanje o srpskim modnim blogovima (177)

Dobrodošli i hvala Vam što uzimate učešće u ovoj studiji! Vaši odgovori će pomoći da svi bolje razumemo način na koji modni blogovi utiču na naše odluke o kupovini garderobe i kozmetike. Vaši odgovori će ostati striktno anonimni, podaci prikupljeni ovim istraživanjem će biti analizirani samo na grupnom nivou, a rezultati naše studije će biti korišćeni samo u svrhe akademskog, fundamentalnog naučnog istraživanja. Hvala Vam još jednom i molimo Vas da iskreno odgovorite na pitanja pred Vama!

Ključne reči: ,

1. Pol?

Muški - ?
Ženski - ?

2. Da li živite u Srbiji?

Da - ?
Ne - ?

3. Molimo Vas da nam ukažete na svoju uzrasnu grupu ovako:

Mlađa sam od 15 godina - ?
Imam između 15 i 18 godina - ?
Imam između 19 i 22 godine - ?
Imam između 23 i 26 godina - ?
Imam između 27 i 30 godina - ?

4. Označite sve modne blogove koje pratite sa sledeće liste:

Zorannah's Fashion Corner by Zorana Jovanović - ?
Stasha Fashion by Anastasija Đurić - ?
Fashion Babe by Dunja Jovanić - ?
Ne pratim nijedan od navedenih modnih blogova - ?

5. Da li makar jedan od gorenavedenih modnih blogova pratite makar jednom nedeljno?

Da - ?
Ne - ?

6. Da li ste sigurni da kupujete makar jedan komad garderobe (na primer, farmerice, majicu) ili jedan modni dodatak (na primer, tašnu, cipele) mesečno?

Da - ?
Ne - ?

7. Da li ste sigurni da kupujete makar tri kozmetička proizvoda (na primer, šminku, šampon za kosu, losion za telo) mesečno?

Da - ?
Ne - ?

8. Hajde da porazgovaramo u tome kako se odnosite prema kupovini garderobe i kozmetike o kojima se informišete na modnim blogovima! Sledeće tvrdnje je potrebno da ocenite na skali od 1 do 5, kao da dajete ocene u školi. Značenje podeoka na skali je isto za svako pitanje i ide ovako: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogovima koje pratite, a ne samo o jednom određenom. Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Pošto neko vreme razmislim, kupila bih jedan ili više kozmetičkih proizvoda, komada garderobe ili asesoara koje mi modna blogerka preporučuje putem haul videa, favourites videa ili predstavlja u svojim outfit postovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kupila sam jedan ili više kozmetičkih proizvoda, komada garderobe ili asesoara koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Neke od mojih skorašnjih kupovina sam napravila na osnovu informacija koje sam našla na outfit postu, haul ili favourites videu. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Na internetu kupujem kozmetiku, garedorobu ili asesoare koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

U obližnjim prodavnicama u gradu kupujem kozmetiku, garedorobu ili asesoare koje je modna blogerka preporučila u svojim outfit postovima, haul ili favourites videima.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Praćenje blogerkinih haul i favourites videa i outfit postova su dobar način da se izaberu garderoba, kozmetika i asesoari onlajn. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Nastaviću da koristim outfit postove, haul i favourites videe u onlajn kupovini kozmetike, garderobe i asesoara i ubuduće. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

9. Kako doživljavate Vaš odnos prema modnoj blogerki koju pratite? Da li ste nekada razmišljali na koji način njen rad utiče na vas? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj određenoj.Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogerkama koje pratite.

Imam utisak da mi je blogerka stara prijateljica. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka kao da razume stvari koje ja želim da znam. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Volela bih da blogerku lično upoznam.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Volim da poredim svoje ideje sa onime što blogerka piše ili priča.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Želim da sledim blogerkin izbor garderobe, kozmetike i asesoara.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka vodi primerom dobrog ukusa.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka daje dobar primer izbora garderobe, asesoara i kozmetike za druge da ga slede.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka pokazuje onu vrstu etike i ponašanja koje želim da i sama pokazujem.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Blogerka je za mene uzor.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

10. Kakav je Vaš odnos prema drugim foloverkama modnih blogova koje pratite? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj .Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Kada foloverke koje koriste kozmetički proizvod predstavljen u haul ili favourites videu napišu svoje pozitivno iskustvo sa tim proizvodom u komentarima, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kada blogerka u videu naglasi da je proizvod kupila, a ne dobila od kompanije, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Informacije i pozitivno iskustvo koje foloverke u komentarima ispod outfit posta daju o garderobi ili modnim asesoarima koji su tamo predstavljeni zaista mi pomažu da lakše odlučim hoću li kupiti taj proizvod. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Kada blogerka u outfit postu naglasi da je sama kupila određeni komad garderobe ili asesoara iz tog autfita, to mi pomaže da lakše odlučim hoću li kupiti taj komad. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

11. U ovoj kratkoj, poslednjoj sekciji upitnika, interesuje nas: zašto pratite modne blogove? Da li ste se nekada to sami zapitali? Na pitanja u ovoj sekciji upitnika odgovarate na isti način kao i u prethodnoj: kao da dajete ocene u školi, od jedan do pet, sa sledećim značenjem podeoka na skali: 1 – uopšte se ne slažem, 2 – ne slažem se, 3 – niti se slažem niti ne slažem, 4 – slažem se, 5 – u potpunosti se slažem. Pročitajte pažljivo sledeće tvrdnje i iskoristite petostepene skale koje ih prate da nam kažete u kojoj meri se sa njma slažete ili ne!

Kada odgovarate na ova pitanja, razmišljate o svim modnim blogerkama koje pratite, a ne samo o jednoj određenoj. Pokušajte da odgovorite tako da Vaši odgovori odražavaju Vaše mišljenje o svim modnim blogovima koje pratite.

Zato što želim da se informišem o određenim proizvodima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da budem u toku sa modnim trendovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da se informišem o proizvodima, generalno.:
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

što želim da prikupim najrazličitije informacije o modi, stilu i lepoti. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da naučim nešto novo o modi i lepoti. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da budem u toku sa aktuelnim događajima i modnim trendovima. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što su mi modni blogovi zanimljivi. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Zato što želim da ubijem dosadu. :
uopšte se ne slažem - ?
ne slažem se - ?
niti se slažem, niti ne slažem - ?
slažem se - ?
u potpunosti se slažem - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Upitnik za studente VSZŠ

(tara2009) Hvala što podržavate naučno istraživanje Za vreme vanrednog stanja, pandemije –korona virusa, sam fizički vežbala/o: Više Manje Isto Internet (aplikacije, društven

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Istraživanje o zbirnim imenicama za označavanje grupe životinja u engleskom i srpskom jeziku - COPY

(nevenamaric) Poštovani studenti biologije, hvala vam što ćete učestvovati u ovom važnom istraživanju, koje će nam omogućiti da saznamo kako mladi iz Srbije razumeju i korist

Istraživanje o zbirnim imenicama za označavanje grupe životinja u engleskom i srpskom jeziku

(nevenamaric) Poštovani studenti biologije, hvala vam što ćete učestvovati u ovom važnom istraživanju, koje će nam omogućiti da saznamo kako mladi iz Srbije razumeju i korist

Odevanje koleginica na poslu! - 2018

(Onlineistrazivanja) Kako prenosi Mondo u Velikoj Britaniji je urađeno istraživanje na temu odevanja koleginica. Šta Vi mislite? Da li ste zaposleni? Ne, ali sam bio Da Ne, u

Koju šminku najčešće koristite?

(Andjela193) Dobar dan, radimo istraživanje tržišta na temu koji makeup brend i proizvod najčešće koristite, koliko mesečno izdvajate za šminku i da li više koristite proizvo

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV - Vučič o finansiranju Crvene Zvezde i Partizana

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Istraživanje o pneumaticima

(Stefan1695) Vaše vozačko iskustvo (u godinama) ? 1-3 3-6 6-9 10 ili više Koja je najmanja dubina šare na pneumaticima dozvoljena zakonom u Republici Srbiji ? (Putnička vozi

Upitnik javni tužioci

(Onlineistrazivanja) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema pers