BIRODI

English Srpski

Mobilne skole zagovaranja (48)

Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim zajednicama širom Srbije razvije kapacitete građana/ki potrebne za planiranje i sprovođenje efektivnih kampanja javnog zagovaranja. Tim angažovan od strane ISC trenutno sprovodi procenu uspešnosti MAS programa. Ovaj upitnik namenjen je predstavnicima/ama organizacija civilnog društva koje nisu učestvovale u MAS programu, sa ciljem da sagledamo i druge inicijative javnog zagovaranja i prilike za izgradnju kapaciteta. Za popunjavanje upitnika je dovoljno da izdvojite 10 minuta Vašeg vremena. Hvala unapred!

Ključne reči: evaluacija,javno zagovaranje,organizacije civilnog društva,razvoj kapaciteta,

1. U kojoj opštini živite?

Bečej • novi sad • Novi Beograd • Rakovica • Palilula • Beograd • Zajecar • Leskovac • Obrenovac • Pancevo • PARAĆIN • Аrilje • Prijepolje • Krusevac • Smederevska Palanka • požega • Sombor • Veliko Gradište • Niš • Niš, Medijana • С Паланка • Nis, Mediana • Valjevo • Backa Palanka • Ada • Alibunar. • Novi Sad, Vojvodina, Srbija • Brus • Majdanpek • Grocka • zemun • Kragujevac •

2. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti.

do 25 - 8.33% (4)
26-35 - 37.50% (18)
36-45 - 35.42% (17)
46-55 - 10.42% (5)
više od 55 - 8.33% (4)

3. U rad koje organizacije civilnog društva ste aktivno uključeni?

Obrazovanje plus • da • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini OSMEH • pancevacke organizacije mladih i za mlade • Somborski edukativni centar • Centar za gradjansko delovanje • Otvoreni klub • Iz Kruga Beograd • Timocki Omladinski Centar i Omladina JAZAS-a Zajecar • Kafic • Helijum • nigde • birodi • AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om • AGRONOMSKO DRUŠTVO SRBIJE , SRPSKO DRUŠTVO ZA VANREDNE SITUACIJE • Разним • Info centar (udruženje) • UG Education Association, Novi Sad • BUM • Sociativa, Udruženje Roditelja • NGO Plant, Nis • Odbor za ljudska prava • NAPOR • SRSR • udruženje građana Ekobečej • edit centar • udruzenje gradjana • Omladinski centar Backe Palanke • Ljudska prava • Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija, Sportski savez osoba sa invaliditetom Šumadije • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • nisam ukljucen • Nvo Duga • Ni u jednu. • NVO Logos • Inicijativa za inkluziju VelikiMali • Becejsko udruzenje mladih • Graditelji mira • Udruženje "Centar mladih Roma" Požega • Ljudi za životinje • Udruženje građan "Poverenje" • CZOR • Omladinski klub • edukacija za 21. vek • .... • 13 godina •

4. Da li ste učestvovali u obukama koje je organizovao Institut za održive zajednice (ISC) pod nazivom Mobilne škole zagovaranja (MAS program)?

Ne - 97.92% (47)
Da - 2.08% (1)

5. Koliko često je u poslednjih 5 godina vaša organizacija sprovodila inicijative javnog zagovaranja?

nikad - 39.58% (19)
jednom - 10.42% (5)
dva puta - 10.42% (5)
tri-četiri puta - 16.67% (8)
pet puta - 0%
češće od pet puta - 22.92% (11)

6. Ukoliko nikada ili retko sprovodite akcije javnog zagovaranja, ocenite skalom aspekte koji su na to uticali

1 - najmanji uticaj / 5 - najveći uticaj

nemamo potrebna znanja i veštine:
1 - 12.50% (4)
2 - 31.25% (10)
3 - 28.13% (9)
4 - 18.75% (6)
5 - 9.38% (3)

smatramo da to nije adekvatan način za temu i ciljnu grupu kojom se bavimo:
1 - 50.00% (16)
2 - 15.63% (5)
3 - 12.50% (4)
4 - 18.75% (6)
5 - 3.13% (1)

smatramo da akcije javnog zagovaranja ne mogu da dovedu do promene koju želimo da postignemo:
1 - 66.67% (20)
2 - 13.33% (4)
3 - 10.00% (3)
4 - 10.00% (3)
5 - 0%

nemamo sredstava za to:
1 - 11.43% (4)
2 - 8.57% (3)
3 - 17.14% (6)
4 - 28.57% (10)
5 - 34.29% (12)

nemamo podršku od strane drugih udruženja i institucija:
1 - 18.18% (6)
2 - 9.09% (3)
3 - 30.30% (10)
4 - 18.18% (6)
5 - 24.24% (8)

nemamo podršku u zajednici:
1 - 18.18% (6)
2 - 18.18% (6)
3 - 21.21% (7)
4 - 15.15% (5)
5 - 27.27% (9)

7. Molimo Vas da po značaju rangirate preduslove za uspešno javno zagovaranje

koristeći strelice poređajte preduslove tako da na vrhu bude najvažniji, a na dnu najmanje važan

finansijska sredstva - 17.56% (3.6875)
znanja i veštine - 11.90% (2.5)
partnerstva - 17.46% (3.6666666666667)
značaj teme za organizaciju - 21.43% (4.5)
procena mogućnosti uticaja - 17.96% (3.7708333333333)
značaj teme za građane - 13.69% (2.875)

8. Posmatrajući samo znanja i veštine, u kojoj meri smatrate da ovaj aspekt utiče na efektivnost zagovaranja?

1 - uopšte ne utiče / 5 - presudno je

značaj znanja i veština:
1 - 2.08% (1)
2 - 4.17% (2)
3 - 6.25% (3)
4 - 37.50% (18)
5 - 50.00% (24)

9. Da li su članovi/ce vašeg udruženja imali priliku da tokom poslednjih 5 godina učestvuju na treninzima/obukama u vezi javnog zagovaranja?

ne - 50.00% (24)
na jednoj obuci - 25.00% (12)
na 2-3 obuke - 12.50% (6)
na 3-5 obuka - 4.17% (2)
na više od 5 obuka - 8.33% (4)

10. Ukoliko ste imali priliku da učestvujete, koje su bile teme ovih obuka?

Ukoliko niste učestvovali na obukama, pređite na sledeće pitanje

Javno zagovaranje • Upotreba online AlaTa za žagovaranje • zagovaranje za priključenju EU, uvođenje ekoloških standarda, za očuvanje prirodnih resursa, za standarde u proizvodnji zdrave bezbedne hrane, za poljoprivrednu proizvodnju bez gmo, za obrazovanje siromašnih žena, • prava dece/osoba sa invaliditetom, antidiskriminacija, socijalna inkluzija, inkluzivno obrazovanje itd. • Zagovaranje za budžet • javno zagovaranje na lokalnom nivou, nacionalnom nivou, za promenu budžetskih politika, • Lobiranje i zagovaranje • Šta je javno zagovaranje i kako se radi • Javno zagovaranje praktične politike • korupcija • Ljudska prava , aktivizam, preduzetnistvo, uticaj na donosioce odluka • Javno zagovaranje u lokalnoj zajednici, Javno zagovaranje za poboljsanje položaja ranjivih grupa • Ukljucivanje gradjana u procese donosenja odluka, gradjenje imidza organizacije, nastup u medijima, sklapanje partnerstava sa drugim organizacijama, institucijama... • Javno lobiranje i zagovaranje za osobe koje žive sa HIV-om i javno lobiranje • Saradnja sa lokalnom samoupravom • Active Citizens • podizanje svesti o ekološkim izazovima • Javno zagovaranje i lobiranje, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine (ne postoji vise), 2008. ili 2009. godine. • Javni nastup i zagovaranje za promene •

11. Ko je organizovao i vodio te obuke?

Ukoliko niste učestvovali na obukama, pređite na sledeće pitanje

ISC • Britich Council • Ne sećam se • Centar za prava deteta - Uzice, Hajde da... , NAPOR, Zive biblioteke - Savet Evrope , Inicijativa mladih za zastitu ljudskih prava • YEG • Gradjanske inicijative • Organizacije civilnog društva, međunarodni donatori, međunarodne organizacije • Start up centar Kragujevac • Beogradska otvorena škola (BOŠ), Evropski pokret u Srbiji, Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“ i UNECOOP, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške • TIM 3, Obuka & Odluka • Omladina JAZAS-a, iz Beograda i Međunarodna mreža pomoći (IAN) • Balkanski fond za lokalne inicijative • Forum Syd, Zarko Sunderic • ISC, Otvoreni klub, • Res polis, MOS, Grupa Hajde da, Protecta NIS, Toplicki centar za demokratiju i ljudska prava... • REC, BOŠ, GI, SAN EKO,SEKO životna sredina i energetika • NVO iz Beograda • Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine •

12. Kako procenjujete nivo znanja i veština vaše organizacije u sledećim oblastima?

1 - uopšte ne posedujemo / 5 - veoma smo kompetentne/i

definisanje ciljeva zagovaranja:
1 - 8.33% (4)
2 - 14.58% (7)
3 - 22.92% (11)
4 - 27.08% (13)
5 - 27.08% (13)

razvoj partnerstava:
1 - 6.25% (3)
2 - 8.33% (4)
3 - 29.17% (14)
4 - 33.33% (16)
5 - 22.92% (11)

komunikacijske veštine:
1 - 0%
2 - 6.25% (3)
3 - 12.50% (6)
4 - 41.67% (20)
5 - 39.58% (19)

medijski nastup:
1 - 4.17% (2)
2 - 10.42% (5)
3 - 22.92% (11)
4 - 39.58% (19)
5 - 22.92% (11)

veštine pregovaranja:
1 - 6.25% (3)
2 - 12.50% (6)
3 - 25.00% (12)
4 - 37.50% (18)
5 - 18.75% (9)

prikupljanje sredstava:
1 - 10.42% (5)
2 - 25.00% (12)
3 - 25.00% (12)
4 - 29.17% (14)
5 - 10.42% (5)

poznavanje rada institucija:
1 - 4.17% (2)
2 - 14.58% (7)
3 - 18.75% (9)
4 - 35.42% (17)
5 - 27.08% (13)

uključivanje građana:
1 - 10.42% (5)
2 - 10.42% (5)
3 - 27.08% (13)
4 - 25.00% (12)
5 - 27.08% (13)

13. Označite koje kompetencije nedostaju vašoj organizaciji.

možete odabrati više odgovora

definisanje ciljeva zagovaranja - 8.76% (12)
razvoj partnerstava - 13.87% (19)
komunikacijske veštine - 8.76% (12)
medijski nastup - 10.95% (15)
pregovaranje - 14.60% (20)
prikupljanje sredstava - 18.25% (25)
poznavanje rada institucija - 10.95% (15)
uključivanje građana - 11.68% (16)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 2.19% (3)
nista • teme koje bi mi zagovarali nisu in i vladjuca klasa je protiv njih • poznavanje mehanizama koordinacije razlicitih sektora/ministarstava •

14. Šta smatrate da su najveće prepreke za javno zagovaranje u Srbiji?

možete odabrati više odgovora

zatvorenost institucija - 29.51% (36)
položaj i imidž udruženja - 15.57% (19)
nedostatak sredstava - 16.39% (20)
nespremnost udruženja da sarađuju i umrežavaju se - 17.21% (21)
nedostatak kompetencija za javno zagovaranje - 18.85% (23)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 2.46% (3)
nista • Slaba zainteresovanost građana za učešće u javnom životu • zagovaranje sluzi za samom jedan set interesa •

15. Kakva podrška vam je potrebna da bi se više bavili javnim zagovaranjem?

možete odabrati više odgovora

dodatne obuke - 21.58% (30)
mentorska podrška - 22.30% (31)
finansijska sredstva - 22.30% (31)
primeri dobre prakse - 17.99% (25)
partnerstva - 14.39% (20)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 1.44% (2)
nista • sloboda medija i funkcinalnija demokratija •

Komentari (0)

Slične ankete

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

Tema za debatu

(BibliotekaB) Izaberite temu o kojoj biste debatovali. O kojoj biste od ovih tema želeli da debatujete? Društvene mreže negativno utiču na psihičko stanje mladih - suprotstav

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

sladja.srce

(sladja.srce) Dragi moji, dobrodosli na ovaj divan sajt pun mogucnosti da iskazete svoje misljenje pomocu anketa koje cemo vam ponuditi Da li se hranite zdravo Da li pratite

skolstvo

(radmilatea) malo pitanja a puno znace Da li je skola u stalnom kontaktu sa vama kao roditeljem? Da li ste uvek informisani o uspehu vaseg deteta> Da li su roditeljski sastan

Generacija X i informacione tehnologije

(Filipovska) Anketae sprovodi kako bi uvideli koliko generacija X koristi informacione tehnologije, koje najčešće koristi i da li ih koristi prilikom odabira turističke desti

Korištenje aplikacija na mobilnim uređajima

(ElaIva) U koju svrhu najviše koristiš mobilne aplikacije? Igranje igrica Pristup društvenim mrežama Zdravlje i vježbanje Fotografiranje Nešto drugo Koju društvenu mrežu najv

13.plata 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste zaposleni? Da u privatnom preduzeću čiji su vlasnici iz Srbije Da u privatnom preduzeću čiji su vlasnici iz država EU Da u privatnom preduzeću

Primena racunara u nastavi

(NVujic) Poštovani, Anketa je namenjena svim onima koji se bave vaspitno-obrazovnim radom na temu primene racunara u nastavi. Primena racunara omogucava nastavniku da: uvek d

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Internet Kupovina

(crackermax) Prevelike cene u brendiranim prodavnicama sve cesce nas teraju da svakodnevne stvari kupujemo preko interneta. Da li kupujete preko interneta? Koliko cesto kupu

dejana68m.

(dejana68m.) želim dobrodošlicu svima koji žele da kažu svoje mišljenje o ovoj temi 1, Koje je vaše mišljenje o inkluziji u školi 2. Mislite li da je ovakva nastava moguće da

Zadovoljsvo polom u Srbiji (nastavak II)

(saska14) Ova anketa je namenjena svim zaposlenim osobama. Zhavljujem se unapred na izdvojenom vremenu i saradnji. Koliko st