BIRODI

English Srpski

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • medijatekar • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • klavir u muzičkoj školi • skolski bibliotekar • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • patronažni učitelj • ne radim u školi • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • kamerna muzika, orkestar • Elektrotehnicku grupu predmeta • harmonija • stručni predmeti prehrambene struke • programiranje • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • biblitekar • Mašinska grupa prdmeta • pedagoškinja • Čuvari prirode • strucni saradnik psiholog • srpski kao nematernji jezik • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • elektro predmete • стручни сарадник, педагог • bibliotekar-medijatekar • stručni saradnik pedagog • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • PRavljenje BAZE podataka • Kreiranje internet prezentacija • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • Треба ми боља опрема, а не знање. • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • korišćenje elektronske table • Da imam na cemu da radim • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • opremljnost škola i kabineta • korišćenje lokalne mreže računara • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • primena interneta u nastavi • upotreba elektronske table • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • nema nista • Znanje engleskog jezika • Bolja podrska • nešto novo, izokrenuta učionica • Nove tehnologije i oprema • приступ ресурсима • nije do mene nego do finansija :) • uytu • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • Samostalna izrada aplikacija za testove • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • timski rad • engleski jezik • slepo kucanje • - • elektronsku tablu • ne treba da unapređujem • izrada baze podataka • samo nadogradnja • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • bolja opremljenost skole • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • obuka • navedeno je dovoljno • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • programiranje • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • priprema učenika za IKT • administracija racunarske mreze • animiranje materijala • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • / • koricenje multimedijalne table •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • nemam odredjeni resurs • www.pil-vb.net • Sajtove koji nisu u ponudi na ovom spisku • www.edu-soft.rs • Lični blog • google.com; wikipedia.com • pravoslavlje na internetu • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... • busyteacher.com • www.nasaskola.net, blog, ... • Blogovi koje pišu kolege • WordPress • nukleusanimation • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • http://www.teachingenglish.org.uk/ • gigapedija • one koje sama pravim • sajtove sa knjizevnim tekstovima • razne grupe unutar Facebooka • www.e-informatika.net • razni sajtovi vezani za psihologiju • Uglavnom sa inostranih sqjtova • hrvatski obrazovni sajtovi • obrazovanje plus, dete plus, ted.com, sajber ucitelj, uciteljsko blogce, • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • materijali english book • praktikum.rs znanje.org • pdfsb.com • sajberučitelj • reaching-english.blogspot.com, britishcouncil.org • socijalne mreže • logos-edu.rs • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • likovnakultura.webs.com • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • matematikaosnovnaskola.rs • elab.tfc.kg.ac.rs • www.mein-deutschbuch.de • puno, puno onih koji nisu navedeni • youtube.com • Učitelji i učiteljice • Google • еЗбирка • academy.oracle.com • www.eduvizija.hr • mimioconect,... • sajtovi americkih fakulteta i sl •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • IKT - digitalna nastavna sredstva imaju stanovitu ulogu za unapređenje nastave, ali samo ako je ista organizovana tako da svi đaci imaju dostupnu opremu u rukama i da aktivno učestvuju na osnovu niza zadataka s određenim rješenjima, ako su u prilici da sami prepoznavanju suštinu, da otkriju smisao, iznesu ideju, napišu komentar, i slično. U protivnom svi ti dogitalni efekti (boje, slike, pokreti, zvuk, muzika itd.) mogu da se pretvore u običnu dekoraciju časa, u pasivnost u zamračenom prostoru • Samo korišćenje IKT-a u nastavi nije preduslov ni za kvalitet nastave, ni za motivaciju učenika, ni za dostizanje ciljeva u nastavi - to zavisi od mnogih drugih faktora. Ali kako je korišćenje IKT-a imperativ današnjeg društva, tako je neophodno učenike sistematski obučavati isto. • Ikt doprinosi u velikoj meri. • TREBA VREMENA ZA ITK U NASTAVI,TE SE NE KORISTI TAKO ČESTO,MADA SU UČENICICMA TO NAJZANIMLJIVIJI ČASOVI. • Није све у ИКТ, треба правилно користити ове ресурсе. Коришћење ИКТ ношено је унутрашњом мотивацијом за рад. • Za predmet koji predajem, upotreba multimedije - snimaka i nota je neophodna, a drugih izvora, osim na Net-u, praktično i da nemamo. • Upotreba IKT je od veoma velikog značaja ne samo za razvoj kompentencije učenika već i za motivaciju i učešće učenika u nastavi. • ITK je neophodan i preko potreban u svim razredima. Sve ucionice bi trebalo da imaju interaktivne table i po bar nekoliko racunara za grupni oblik rada. Jedino na ovaj na;in ucenici ce dobiti mogucnost da u informacionom dobu pravilno kanalisu i implementiraju svoje znanje. • Upotreba IKT tehnologija jeste značajna, ali nije presudna za kvalitet časa, kao i za dostizanje ishoda koji su definisani nastavnim planom i programom. Časovi mogu biti kreativni i bez IKT tehnologija. To nikako ne znači da je IKT isključen, naprotiv neophodan je za svakog modernog nastavnika kao alat za dostizanje ciljeva u nastavi. • interaktivni rad je mnogo zanimljiviji ucenicima od suvoparnog pricanja ispred table • posto radim u skoli za decu sa posebnim potrebama, od presudne je vaznosti njihovo osposobljavanje za rad na kompjuteru i upotrebe online resura, jer su to ponekad jedini vidovi njihove socijalizacije van skole, a i upotreba IKT im omogucava ispoljavanja njihovih maksimalnih potencijala, kao i ucestvovanja u aktivnostima u kojima bez IKT i AT ne bi bili u mogucnosti • Nism sigurna da li sam sve dobro shvatila, a prema tome i dobro odgovorila. • U realizaciji sadrzaja ,bez obzira na predmet ,ne zamislivo je ostvarivanje cilja (sticanje znanja, povecanje motivacije,aktivnog ucesca, interakcije) bez IKT-e • Kvalitet nastave se povećava, motivacija učenika raste jer mogu samostalno da rade i vrednovanje učenika je transparentno • Sve prethodno navedeno moze se postici i bez IKT u nastavi ali svakako da upotreba IKT doprinosti i kvalitetu nastave i postizanju ciljeva i svemu ostalom. Rang uticaja zavisi od aktuelnih karakteristika predmeta, nastavne teme i jedinice tako da se ne moze sa velikom preciznoscu odrediti ali orjentaciono iz mog ugla gledista izgleda tako. • Raččunari su svakodnevica naših učenika,a tradicionalna škola, oskudno računarski opremljena, nije motivišuća, a ni nastavnici nisu obučeni dovoljno da koriste resurse, ukoliko ih imaju. Treba ulagati u opremu, obrazovne softvere i edukaciju nastavnika, da bi usvajanje znanja bilo kvalitetnije • Bez upotreba IKT-a ne može se samisliti svremena nastava. • Učenici osnovnoškolskog uzrasta se brzo zasite od upotrebe IKT u nastavi, odnosno priželjkuju iz časa u čas nešto novo, nešto što još uvek nisu videli (pre svega u pogledu softvera koji se koristi), a to znači da nastavnik svakodnevno ne samo da treba da traga za novim interesantnim sadržajima koji doprinose boljem savladavanju gradiva već konstantno mora da uči i savladava neke nove alate kako bi privukao njihovu pažnju. I na kraju sve to nije garancija da će učenici to znanje i usvojiti. • Najveći problem je motivacija učenika. • osamrenjivanje i mordenizacija nastave,bolji rezultati i postignuca ucenika. • Upotreba IKT-a u nastavi može da osavremeni nastavni proces i delimično motiviše učenike (ukoliko su oni zainteresovani za nastavni sadržaj) ali sami alati i njihova upotreba ne mogu dostići zadate ciljeve ukoliko profesor dobro ne osmisli sam cilj upotrebe IKT-a i ostalih materijala u nastavi. • dsds • Квалитет наставе не зависи пресудно од употребе ИКТ; нестручан наставник може помоћу ИКТ деци пренети и погрешне информације. Циљ часа се и у прошлости могао постићи, без ИКТ. Ученици јесу мотивисани, или бар пажљивији, у сваком случају више учествују, када се користе ИКТ. Постигнућа делимично стоје у зависности од употребе ИКТ, али највише од оцене. Ако само наставник користи ИКТ, компетенције ученика се неће побољшати. Употреба ИКТ мора ићи у двосмерном правцу: и наставник и ученик. • IKT je veoma vazan deo nastave • Upotreba IKTa čini nastavu likovne kulture kvalitetnom i zanimljivom zbog mogućnosti korišćenja vizuelnog materijala sa interneta. Učenici često i sami pronalaze nov materijal, izlažu domaći rad preko prezentacije ili traže mogućnosti da se sami bave digitalnom fotografijom, dizajnom, filmom itd. Ipak, ne zanemarujemo klasične likovne tehnike, a cilj časa se može postići na razne načine, tako da upotreba IKTa u ovom smislu olakšava posao, ali nije presudna. • Danas je neophodno koristiti IKT iz vise razloga.Prvo sticanje znanja ,zatim povecava motivaciju, bolja organizacija casa, edukacija i izvan skolskog procesa. Jednom recju neophodnost u nastavi bilo kog predmeta • Svakako je nastava zanimqivija uz simulacije i animacije. Učenici se uče da samostalno spremaju lekcije uz korišćenje rasploživog materijala na Internetu, vežbaju i engleski jezik. Samostalno izvode zaključke , shvataju težinu pripremanj lekcija , pa više uvažavaju nastavnike. Razvijaju logiku i samopouzdanje. Što se tiče invalida i dužeg odsustvovanja dec zbog bolesti , trebalo bi njima uvesti i IPTV. • Učenici provode dosta vremena za računarom, pa im je lakše da prate i usvajaju gradivo koje se predtavlja na taj način. Audio-vizuelni materijali podstiču učenike da prate i i imaju efekat drugasčijeg, novog i neočekivanog u procesu nastave, a takođe kod učenika stvaraju utisak da oni sudeluju u procesu rada i što, opetv dovodi do njihovog uključivanja... • Много је ученика који поистовећују интернет и фејсбук. Из тога произилази да им нису садржаји помоћу информационих технологија много занимљиви. Мислим да је МП неозбиљно схватило могућности интернета и рачунара. Неизвесна је 'победа' школе у бици са фејсбуком. • Smatram da upotreba IKT ne doprinosi mnogo zanimljivijoj nastavi,jer učenicima je danas sve dostupno na netu ,tako da im to ne predstavlja neku motivaciju.Pre 5 godina je bilo mnogo zanimljivije,da se učenicima prikaze neka prezentacija ili da odgledaju neki film koji je vezan za plan i program nastavne jedinice. • Nastava je zanimljivija, ucenici imaju veci stepen motivacije, uz racunar je moguce na laksi i brzi nacin pronaci vise informacija. Nastava srpskog jezika je interesantnija u informatickom kabinetu jer je moguce kombinovati razlicite izvore. • Upotreba IKT u potpunosti doprinosi kvalitetu nastave, motivaciji učenika, i učešće u radi učenika na času • Настава са ИКТ је интерактивна, имамо бољу повратну информацију од ученика. Ученици суделују у неким вежбама помоћу којих лакше усвајају градиво. Развијају се разне вештине. Омогућује решавање домаћих задатака и онлајн комуникацију са наставником (моодле, скајп,..). Провера знања помоћу онлајн тестова. Омогућује ученицима да својим пројектима (powerpoint, movie maker,..) лакше савладају градиво... • Za napredovanje ucenika, veci stepen znanja potrebna je motivacija, dobra organizacija rada, svest o samostalnom ucenju,...IKT u nastavi moze da doprinese, ucini nastavu raznovrsnijom, opismeni ucenike za pismenost • Veoma je vazna upotreba IKT pri realizaciji nasavi kao raxvoju kompetave cilja casa kao motivacije i ucesca ucenika u nastavi kao i razvoju kompentencija • Treba vise obuciti nastavnike za primenu racunarske tehnike, ali pre svega osavremeniti kabinete i opremiti ih potrebnom tehnokom. • Džaba IKT ako je loša nastava/priprema/plan/nastavnik/ministarstvo. Ministarstvo je užasno. • Učenike uvek motiviše korišćenje IKT u nastavi zato što se sa tim retko susreću u školskom okruženju. • Kroz sopstveno iskustvo videla sam da su ucenici pazljiviji ako se gradivo izlaze preko prezentacije i da su ucenici tada motivisani i da postavljaju pitanja i da se zaista ukljuce, ali nisam primetila da je to doprinelo poboljsanju postignuca • Bez obzira na slabu opremljenost matične škole elektronskim resursima i tehnologijom, mislim da se uz pomoć jednog kompjutera/laptopa i dobre volje nastavnika, kao i aktivnog učešća đaka u vidu održavanja stranice, istraživanja na Internetu ili odgovora na domaće zadatke uz korišćenje onlajn rešenja, može postići neopisivo mnogo! • Ovo mi je pomoglo da vidim gde sam u upotrebi IT U nekim pitanjima se ne nalazim pošto sam razvijam softver za svaki čas... • IKT je dobra stvar za vezbu i sablonsko resavanje problema. Ucenici znaju da budu i kreativni, ali ako im se sve pruzi na tacni, nekad to moze da unisti njihovu kreativnost i radoznalost. Mnogo stvari saznam upravo od djaka. I to je dobro. Ali mislim da nesablonske zadatke , za one talentovane ucenike, ipak ne treba davati resene unapred, ali ih treba uputiti na forume i dati izvesne smernice kako i kome da se obrate . Nastavnik je tu samo kao pomagac, ali ne kao jedini izvor znanja. • Nastava prvenstveno zavisi od toga kako je nastavnik osmislio cas. Bilo je divnih casova i pre pojave kompjutera. Ali, istina je da je danas lakse pribliziti se ucenicima, a i motivisati ih, uz pomoc novih tehnologija koje su njima bliske. • Vecinu stvari sam naucila samostalno ili samofinansiranjem online seminara. U skolama ne postoji dobra podrska za upotrebu IT. Kao profesor biologije koristim mnogo vise alata nego vecina nastavnika koji predaju informatiku. Jos uvek se sve svodi na licno interesovanje • Настава може бити квалитетна, мотивишућа и ефикасна и без ИКТа. Са друге стране, ученици се могу оспособити да користе ИКТ само ако их ЗАИАТА КОРИСТЕ. • Nemam komentar, Upotreba IKT je relativna stvar. • Сбе би било лепше и боље, да држава мало више води рачуна о просвети! У мојој школи интернет не постоји већ више од годину дана, јер Општина не плаћа рачуне!!!! Мислим да сам довољно рекао!!! • I male skole imaju velike djake i velike nastavnike • Učenici su više motivisani za rad na času ako im je vizuelno prikazan materijal koji se obrađuje, lakše se pamti.Takva nastava im je zanimljivija, a mogu da i sami nauče da koriste elektronske medije u istraživanju. • U našoj školi već šest godina najavljuju obuku za rad na računaru i ništa. Ja sam privatno završila obugu i sad znam osnovno a volela bih da znam više. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
stavljanje informatike u drugi plan • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Nemotivisanost nastavnika • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • planovi predmeta a i standardi • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • šta više? • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • materijalna motivacija nastavnika • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • nezainteresovanost učenika • nemaju sva deca računare i pristup internetu • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • otpor rukovodećih struktura • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • motivacija • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • NOVAC • софтвер • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • nedostatak novca za sve gore navedeno • Slaba motivisanost • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • sve što je navedeno • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • nezainteresovanost za inovacije • Losi programi i planovi • Preciziranje i obaveza upotrebe •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
и локиалне самоуправе • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Izjednacenost finansiranja • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • пригодан софтвер • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • sve navedeno • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • Direktori su staromodni!!! • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • nagraditi ljude koji se trude • Više novca • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Donirati skolama opremu i programe. • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • obezbediti više opreme • Informatički opesminiti nastavnike • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • обезбедити било какву опрему • Promeniti svest dece o skoli. • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • obezbediti računar za svakog nastavnika • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Obučavati učenike • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Drive in kiosci

(Judita) Poštovani, provodi se anketa o uvođenju drive in kioska. Molim Vas da odgovorite na sljedećih nekoliko pitanja. Ank