BIRODI

English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • bibliotekar • ne radim u školi • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • stručni predmeti prehrambene struke • patronažni učitelj • harmonija • skolski bibliotekar • kamerna muzika, orkestar • strucni saradnik psiholog • srpski kao nematernji jezik • elektro predmete • klavir u muzičkoj školi • biblitekar • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • Čuvari prirode • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • Mašinska grupa prdmeta • bibliotekar-medijatekar • стручни сарадник, педагог • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • Elektrotehnicku grupu predmeta • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • pedagoškinja • programiranje • stručni saradnik pedagog •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • uytu • timski rad • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • obuka • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • Bolja podrska • elektronsku tablu • priprema učenika za IKT • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • on lajn nastava • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • - • nema nista • nešto novo, izokrenuta učionica • timski rad sa kolegama • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • Kreiranje internet prezentacija • Da imam na cemu da radim • administracija racunarske mreze • održavanje rašunarskih mreža • Nove tehnologije i oprema • Samostalna izrada aplikacija za testove • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • slepo kucanje • korišćenje lokalne mreže računara • приступ ресурсима • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • u učionici nemam računar • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • projektor kako bih prikazala ono sto znam • animiranje materijala • navedeno je dovoljno • pristup tehnici u školi • bolja opremljenost skole • multimedijalnih • samostalna izrada edukativnih programa • samo nadogradnja • Треба ми боља опрема, а не знање. • PRavljenje BAZE podataka • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • koricenje multimedijalne table • nije do mene nego do finansija :) • primena interneta u nastavi • / •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • Google • danpodan.weebly.com • sajtovi americkih fakulteta i sl • mimioconect,... • khan academy, brightstorm maths, teacher tube, learner.org • obrazovnokreativnicentar.com; islcollective.com • nukleusanimation • Učitelji i učiteljice • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • Rayne strane sajtove • sajtove elektrotehničkih fakulteta i visokih skola u Srbiji i van nje, oracle materijale • http://www.fizik.si/index.php/en/ • www.e-informatika.net • www.skolskidnevnik.net, http://informatika.oshrs.edu.rs • Microsoft Partners In learning • Teachertube • sajtove sa knjizevnim tekstovima • razne grupe unutar Facebooka • PIL, sajtove i blogove kolega iz zemlje i sveta koje pronađem u zavisnosti od teme • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • materijali english book • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • po sadržaju koji obrađujem sa raznih resursa • praktikum.rs znanje.org • www.communication4all.co.uk, www.zvrk.rs, www.learnenglishkids.britishcouncil.org • matematikaosnovnaskola.rs • Coursera.org • slajd share, blogove, grupe, sajtove • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • projekat rastko • all about art • www.eduvizija.hr • hrvatski obrazovni sajtovi • www.nasaskola.net, blog, ... • Nesto drugo • one koje sama pravim • Lični blog • sajtovi muzeja i galerija • izdavači udžbenika iz engleskog, stranice stranih fakulteta/univerziteta • en.islcollective.com, busyteacher.org, blogovi kolega iz celog sveta • Sajtove koji nisu u ponudi na ovom spisku • франкофоне сајтове за учење и подучавање француском језику • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • sajberučitelj • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • istorijska biblioteka • vikpedija.rs • gigapedija • Blogovi koje pišu kolege • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Sa IKT, kao i bez njih, rade uvek isti učenici. One koji su nezainteresovani, teško je zainteresovati. Svi rade jedino kad dobiju domaće zadatke - recimo Viki. • To u mnogome zavisi od samog predavača tj. nastavnika. Sama primena IKT u nastavi ne znači i automatski dobar kvalitet. Bitno je šta se od materijala koristi i kako se koristi i kada se koristi. Takođe je jako važno za šta se koristi IKT, da li za časove obrade, utvrđivanja ili provere. Sve to mora biti začinjeno živom reči nastavnika. • Ucenicima upotrreba ovakivih sredstava u nastavimoze poboljsati kvalitet znanja, ali nije od presudnog znacaja. • Sve prethodno navedeno moze se postici i bez IKT u nastavi ali svakako da upotreba IKT doprinosti i kvalitetu nastave i postizanju ciljeva i svemu ostalom. Rang uticaja zavisi od aktuelnih karakteristika predmeta, nastavne teme i jedinice tako da se ne moze sa velikom preciznoscu odrediti ali orjentaciono iz mog ugla gledista izgleda tako. • Mislim da bi upotreba IKT unapredila nastavu.Na internetu vec ima gomila materijala koja bi se mogla iskoristiti u nastavi,nase je cesto samo da ih upotrebimo,a ponekad ni to ne mozemo. • Pitanja su u skladu sa ciljem istraživanja. • Primenom IKT u nastavi učenici su više motivisani za nastavne sadržaje, učestvuju u nastavnom procesu, nastavni sadržaji se brže i više usvajaju, a samim tim i cilj časa biva u većoj meri dostignut. • IKT je veoma vazan deo nastave • Било би потребно обухватити што већи број наставника овом или сличним анкетама. • Jeste • Sve što je u vezi sa upotrebom IKT u nastavi zaista je od velikog značaja. Nastava je osavremenjena, interaktivna, učenici aktivni i angažovani jer samostalno razmišljaju i neposredno rešavaju zadatke itd. Zbog toga su i veoma zainteresovani jer im je zanimljivije na časovima tog tipa. Nastavnik potroši malo vremena za pripremu, ali je zadovoljniji postignutim rezultatima. • Nastava koroscenjem ikt-a je ociglednija, dinamicnija i pristupacnija ucenicima. Pristupacnija jer su i racunar i internet nesto sto ucenike podseca na slobodno vreme, igru i zabavu. Koriscenjem ikt-a oni uce, a nisu ni svesni. Takva nastava je ociglednija sto doprinosi trajnijem znanju. • IKT - digitalna nastavna sredstva imaju stanovitu ulogu za unapređenje nastave, ali samo ako je ista organizovana tako da svi đaci imaju dostupnu opremu u rukama i da aktivno učestvuju na osnovu niza zadataka s određenim rješenjima, ako su u prilici da sami prepoznavanju suštinu, da otkriju smisao, iznesu ideju, napišu komentar, i slično. U protivnom svi ti dogitalni efekti (boje, slike, pokreti, zvuk, muzika itd.) mogu da se pretvore u običnu dekoraciju časa, u pasivnost u zamračenom prostoru • Učenici bi samo da budu na mrežama i da igraju igrice. Neće da koriste računat za učenje, a on im često odvlači pažnju. • IKT ima znacajnu ulogu u skolama,ali ne i presudnu. • Много је ученика који поистовећују интернет и фејсбук. Из тога произилази да им нису садржаји помоћу информационих технологија много занимљиви. Мислим да је МП неозбиљно схватило могућности интернета и рачунара. Неизвесна је 'победа' школе у бици са фејсбуком. • Квалитет наставе и постизање циљева зависи пре свега од квалитета наставника. Уколико наставник нема јасну концепцију часа, употреба ИКТ а није од пресудног значаја, већ може доћи и до њене злоупотребе. • Radim kao skolski psiholog vec 35 godina i poslednjih nekoliko godina koristim racunar i Internet u radu.Za ovo vreme,vise od 25 god.sam izvodila i nastavu psihologije,tako da su moja iskustva i znanja o IKT veoma skromna,a nepoznavanje engleskog jezika me dodatno ogranicava.Iako sam samouka u koriscenju IKT dosta je koristim i veoma mi pomaze u radu.Zbog svega ovoga bila sam i u dilemi kod nekih odgovora.Nadam se da ce vam ipak koristiti. • Kvalitet nastave, pre svega, zavisi od kvaliteta programa i nastavnika. Problem sa upotrebom racunara u nastavi je u tome sto ucenici postaju pasivni gledaoci prezentacija, koje opet, zbog svojih mogucnosti, postaju isuvise slozene i natrpane - jer nude previse informacija i ne dozvoljavaku znanju " da se slegne". Sam predmet racunarstvo i informatika je SROZAN na smesan nivo - na upotrebu alata tipa tekst procesor, na youtube, player audio i video materijala... nema mogucnosti za programiranje. • Predmeti koje predajem su usko povezani sa IKT, pa je time i upotreba IKT neophodna u poboljšanju kvaliteta nastave, ostvarivanju ciljeva na časovima, povećanju angažmana učenika i podizanju nivoa njihovih kompetencija. • bolje se pamti kada su sva cula ukljucena, sto je slucaj kod multimedijalnih sadrzaja, deci je dosadna frontalno-monoloska nastava • Danas je neophodno koristiti IKT iz vise razloga.Prvo sticanje znanja ,zatim povecava motivaciju, bolja organizacija casa, edukacija i izvan skolskog procesa. Jednom recju neophodnost u nastavi bilo kog predmeta • Smatram da motivisanost ucenika znaci zapravo njihovu UNUTRASNJU motivaciju koja nije nuzno povezana sa upotrebom racunara. Skola u kojoj sam radila ne raspolaze jos uvek takvom tehnikom, osim toga mislim da je neophodno drugim vrednostima dati prioritete pa bi i sama motivisanost bila na zavidnijem nivou. U razredu gde od 17 ucenika, 14 zivi u porodici gde nijedan roditelj nije zaposlen, a cak troje odgajaju staratelji... kolika je zapravo motivisanost dece u svakom smislu? • Učenici uglavnom već poseduju it kompetencije • Lakse je uz prezentaciju objasnjavati predvidjenu nastavnu jedinicu, ucenici mogu vizualno da prate sadrzaje koje prezentujete i i motivisaniji su za razliku od klasicnog predavanja ali postignuca su individualna i zavise samo od dece bezobzira na vid predavanja. • Sve zavisi od samih ucenika • Uptrbom IKT u nastavi doprinosi boljem kvalitetu nastave i ostvarivanju obrazovnih cijeva.Učenici su motivisaniji za učešće u nastavnim aktivnostima,razvija se interakcija izmedju učenika,nastavnika i nastavnih sadržaja.Učenici se upućuju i na druge ,zanimljivije i aktuelnije izvore znanja koje mogu koristiti kako u školi tako i van nje. • IKT u nastavi poboljsava kvalitet nastave, podstice zainteresovanost ucenika za sadrzaje i povecava aktivnost na casu, ali samo ako su sadrzaji dobro prezentovani, zanimljivi, motivisuci. Nije dovoljno samo ukljuciti racunar i pustiti slike da se smenjuju vec je neophodna dobra priprema, odabir pravih sadrzaja kao i prate'a prica i zadaci koji aktiviraju sve ucenike prema njihovim sposobnostima. Za takav cas je potrebno izdvajanje puno vremena, pa nisam u mogucnosti da cesto koristim prezentacij • Učenici u svakodnevnom životu koriste IKT. Na nastavnicima je da prilagode IKT potrebama nastave i učenike upute u korišćenje u te svrhe. • jos racunara u skole da nas bar ucenici obuce,a mogao bi i po jedan laptop po nastavniku • Motivacija i postignuce ucenika zavise i od interesovanja za predmet, od samog programa i gradiva... • U vrednovanju efekata nastavne situacije, nastavnik procenjuje ostvarenost ciljeva učenja preko ishoda postignuća. šta učenik zna ume i može , posle učenja nekog nastavnog sadržaja • Nastavnik se ne sme osloniti samo na primenu IKT-a u nastavi, da bi čas bio kvalitetan, mora biti dobro osmišljen... • Употреба ИКТ утиче у великој мери на квалитет часова и лакше се долази до циља часа. Увек постоји могућност да на више начина представимо неки појам, објаснимо, укључимо све ученике и увежбамо, а да то буде у оквиру школског часа. • korišćenje IKT doprinosi značajnom poboljšanju kvaliteta nastave. Škole nisu u mogućnosti da obezbede potrebna nastavna sredsttva i obuće nastavnike. Meni korišćeje IKT omogućuje bolju pripremu časa, veći obim podataka prezentovan učenicima i njihovo angažovanje u toku časa. • Najveći problem je motivacija učenika. • - • Danas je veoma teško motivisati učenike. Bitno im je učešće na socijalnim mrežama, ali ne znaju da podese jezik koji će koristiti. Sve što zahteva njihovo angažovanje i upotrebu znanja, odbija ih. Isti je problem i sa nastavnim osobljem koje se, u većini, drži stava: "Ja sam se iškolovao/-la na frontalnoj nastavi, pa mogu i oni!". Sve što je nepoznanica, odbija. Voleo bih da grešim, ali ovo je slučaj u školi u kojoj radim. • Moji odgovori nose visoke ocene ali samo u situaciji da nastavniok/ucitelj zeli da ucenima pruzi nesto razlicito, u skladu sa njihovim interesovanjem za nove metode ucenja. Informatika se u osnovnoj skoli, u vecini slucajeva ne drzi ozbiljno (cast izuzecima).Ponegde nastavu izvode priuceni nastavnici, koji vise odmazu nego sto pomaze ugledu predmeta i interesovanju za njega. Ovaj predmet se ne ocenjuje sto je skandalozno (ali se ocenjuje i fizicko i izabrani sport i ulazi u prosek). • IKT je neophodan. • Upotrebom IKT ucenici su vise zainteresovani za rad. • Ученици више нису пасивни учесници у настави већ активно учествују, аативирајући сва чула. • С обзиром да предајем практичну наставу сматрам да ученици треба да развију, између осталог и мануелне вештине, а то се не развија претходним методама. • Potrebno je da škole imaju informatičku opremu zaista bez toga nemožemo u 21 vek. Mora se znati ko to da izfinansira i u kom roku. • Nasa skola ima jedan digitalni kabinet sa 10 kompjutera koje koriste svi ucenici skole i jako je tesko doci na red ,a cesto se desavaju i raznorazni kvarovi u tokm kabinetu.Skola ne poseduje fotokopir aparat koga bi moglo da koristi nastavno osoblje vac samo administrativna sluzba.Nedavno je skola dobila donaciju laptop i videoprojektor te sada i mozemo ponekad da ih koristimo • Više opreme i biće svakako bolje uz podršku države • Neophodnano je da odgovarajuće oprema bude u učionici i pristupača nastaviku u svakom momentu. Sve ostalo može se naučiti. • zanimljiviji im je čas, brže pamte, motivišemo ih da sami prave neke prezentacije • Vidim napredak kod svojih ucenika u svakom pogledu od kada pokusavam da osavremenim nastavu upotrebom IKT tehnologija. Motivisaniji su, casovi su zanimljiviji, kreativniji i ucenici brze i lakse nauce. Takodje lepo saradjuju u grupnom radu a samim tim su i dosta aktivniji na casu. • Nemam reci. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • Slaba motivisanost • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • sve što je navedeno • motivacija • materijalna motivacija nastavnika • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • planovi predmeta a i standardi • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • Nemotivisanost nastavnika • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • NOVAC • nezainteresovanost za inovacije • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • nedostatak novca za sve gore navedeno • nezainteresovanost učenika • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • софтвер • otpor rukovodećih struktura • nemaju sva deca računare i pristup internetu • Losi programi i planovi • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Preciziranje i obaveza upotrebe • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • šta više? • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • stavljanje informatike u drugi plan •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • Informatički opesminiti nastavnike • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Donirati skolama opremu i programe. • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Promeniti svest dece o skoli. • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Obučavati učenike • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Više novca • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • и локиалне самоуправе • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • obezbediti više opreme • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • nagraditi ljude koji se trude • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Direktori su staromodni!!! • obezbediti računar za svakog nastavnika • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • обезбедити било какву опрему • Izjednacenost finansiranja • sve navedeno • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • пригодан софтвер • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Ocenite rad frizerskog salona Dragana MS 021

(maki1988) Kakvi su Vaši utisci i iskustva sa frizerima ? Kako ocenjujete izgled salona i opremljenost kozmetikom ? Šta bi p