BIRODI

English Srpski

Popis problema građana Srbije (7)

Ključne reči: ,

1. Koji je?

Molimo Vas da zbog obrate podataka odgovore pišete latinicom. Hvala Vam

Vaš lični problem koji ne možete da rešite?

:
Nezainteresovanost države za nezaposlene invalide rada • Finansije • CHF • Problem u radnim sredinama gde na rukovodeće pozicije dolaze podobni politički, a ne na osnovu znanja, i menadžerskih sposobnosti • Posao sa pristojnom platom • vucic je retardiran i unistio je srbiju • Posao • 

Problem Vašeg domaćinstva koji ono ne može da reši?

:
Nedostatak materijalnih sredstava • Finansijsko stanje • Ispravnost vode za piće • Tri studenta, radim tri posla i to nije dovoljno • Posao shodno mom obrazovanju • neamo pare brate krademo oluci od kuce za leba • Novac • 

Problem grada u kojem živite čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Rešavanjem političkog vrha • Vise radnih mesta • nedostatak kulturnih sadržaja • Nema razvoja, a razvojem prerade poljoprivrednih proizvoda bi se pokrenuo kraj • Odlazak na letovanje • ne daju pare bosko mislim nema nista • Plata • 

Problem dela Srbije u kojem živite čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Političkog vrha • Zaposljavanje • voda za piće u Vojvodini • Uspostavljanje ne stranačkih menadžerskih struktura • Kupovina automobila • de se ukloni vucic iz srbije i da albania lipse • Plata • 

Problem na nivou Srbije čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Političkog vrha • Zaposljavanje  • Pravna sigurnost • Uspostavljanje potpuno pravne države  • Odlazak is kredita • prodajem juga • Plata • 

2. Da li ste spremni da se angažujete u rešavanju?

Vaših ličnih problema:
Da - 85.71% (6)
Ne - 14.29% (1)
Nisam siguran - 0%

Vaših porodičnih problema:
Da - 85.71% (6)
Ne - 14.29% (1)
Nisam siguran - 0%

Problema na nivou grada u kojem živite:
Da - 71.43% (5)
Ne - 14.29% (1)
Nisam siguran - 14.29% (1)

Problema na nivou dela Srbije u kojem živite:
Da - 71.43% (5)
Ne - 14.29% (1)
Nisam siguran - 14.29% (1)

Problema na nivou Srbije:
Da - 71.43% (5)
Ne - 0%
Nisam siguran - 28.57% (2)

3. Šta je to što bi Vas opredelilo da se angažujete u rešavanju problema koje ste naveli?

Sama situacija u kojoj se nalazi moja porodica i činjenica da smo i gladni i goli i bosi i kuća nam se raspada. • Prestanak stranačkih podela i gledanja na ljude prema tim i takvim kvalifikacijama • Adekvatan posao • građanski aktivizam • Novac • Patriotizam radi boljeg zivota • ocu da prodam juga a nemam kome os kupis •

4. U kojem gradu/opštini živite?

Nis • Vrbas • ja sam iz grljan • NOVI SAD • Kragujevac • Bečej •

5. Da li su Vam se dešavale napred navedeno stvari?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da pre 2000. godine - 14.29% (1)
Da posle 2000. godine - 28.57% (2)
Da, posle 2012. godine - 42.86% (3)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 14.29% (1)

Prekinuli školovanje ili se otežano školovali:
Da pre 2000. godine - 28.57% (2)
Da posle 2000. godine - 28.57% (2)
Da, posle 2012. godine - 0%
Da i pre i posle 2000 godine - 14.29% (1)
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 28.57% (2)

Niste sebi mogli da priuštite stvari koje vam znače:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 57.14% (4)
Da i pre i posle 2000 godine - 14.29% (1)
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 28.57% (2)

Niste moogli da se adekvatno lečite:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 57.14% (4)
Da i pre i posle 2000 godine - 14.29% (1)
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 28.57% (2)

Niste mogli da ostvarite zakonom garantovana prava:
Da pre 2000. godine - 14.29% (1)
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 42.86% (3)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Radili posao koji je slabo plaćen :
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 57.14% (4)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Radili posao koji je van Vaše struke:
Da pre 2000. godine - 14.29% (1)
Da posle 2000. godine - 14.29% (1)
Da, posle 2012. godine - 28.57% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Vi lično bili žrtva bezakonja/kršenja zakona:
Da pre 2000. godine - 14.29% (1)
Da posle 2000. godine - 14.29% (1)
Da, posle 2012. godine - 28.57% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Član porodice bio žrtva nepravde:
Da pre 2000. godine - 28.57% (2)
Da posle 2000. godine - 14.29% (1)
Da, posle 2012. godine - 14.29% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Vi lično bili žtva loše Vladine politike:
Da pre 2000. godine - 14.29% (1)
Da posle 2000. godine - 28.57% (2)
Da, posle 2012. godine - 14.29% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Osiromašenje Vaše porodice:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 57.14% (4)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Opadanje moći i uticaja Vaše porodice:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 57.14% (4)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 42.86% (3)

Morali da menjate grad u kojem ste živeli:
Da pre 2000. godine - 42.86% (3)
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 28.57% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 28.57% (2)

6. Vi ste?

Muško - 57.14% (4)
Žensko - 42.86% (3)

7. Koji je nivo Vašeg obrazovanja:

Osnovna škola i niže - 0%
Srednja škola - 28.57% (2)
Viša škola - 14.29% (1)
Završen fakultet - 28.57% (2)
Završene master studije - 0%
Završene doktorske studije - 28.57% (2)

8. Koliko godina imate?

44 (2) • 48 • 49 • 55 • 39 • 69 •

9. Vi ste?

Radnik NK PK - 0%
Radnik VK - 0%
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - 14.29% (1)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 0%
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0%
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0%
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 14.29% (1)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 0%
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zaraduje na drugi način - 14.29% (1)
Nezaposlen ostao bez posla - 14.29% (1)
Nezaposlen nikada do sada radio - 0%
Učenik - 0%
Student - 0%
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 0%
Penzioner - 0%
Nesto drugo - 42.86% (3)
Radim u osiguranju • ja sam mirko • Agent prodaje •

10. Kako bi sebe predstavili?

Konzervativac - 0%
Liberal - 0%
Socijaldemokrata - 28.57% (2)
Socijalista - 0%
Komunista - 0%
Anarhista - 0%
Zeleni - 0%
Apolitičan - 42.86% (3)
Antipoliotičan - 0%
Nacionalista - 0%
Nesto drugo - 28.57% (2)
Moralista • klosar •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Online javno mnjenje 2016

(Onlineistrazivanja) Šta radite kada imate neki problem/prioritet? Tražim rešenje sam u skladu sa zakonom i procedurom Tražim rešenje na način koji to većina radi u skladu sa

Anketa o monarhiji u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Koja dva oblika vlasti su najbolja sa Srbiju? Vladar koji bi vladao na osnovu toga što ima posebne vrline koje drugi nemaju Vladar koji vlada na osnovu

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Mup na socijalnim mrežama, Fejsbuk, Jutjub i Tviter

(Zebeljan) Poštovani, ova anketa je autonoman istraživački projekat o upotrebi socijalnih mreža u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Istraživanje se realizuje

Stanje i perspektiva pomirenja na prostoru nekadašnje SFRJ

(BIRODI) Postovani, Biro za društvena istraživanja sprovodi istraživanje "Stanje i perspektiva pomirenja na prostoru nekadašnje SFRJ" uz podršku Web istraživačkog servisa TVO

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

Istraživanje "BIRAČKO PONAŠANJE"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Istraživanje "BIRAČ 2021"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Monster

(USER14919) Hvala na poseti :D Koliko sati dnevno provedete na racunaru 30 min 1 h 2-3 h vise od 3 h proba,proba