istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Funkcionerska kampanja (48)

Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utvrđivanje koliko su građani upoznati sa funkcionerskom kampanjom i koliko su sposbni da je prepoznaju. Istraživanje traje do 10. juna.

Ključne reči: ,

1. Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja i proverite svoje znanje o "funkcionerskoj kampanji"

Funkcionerska kampanja je pojava koja označava kršenje Zakona o elektronskim medijima član 47, stav 2:
Da - ?
I da i ne - ?
Ne - ?

Funkcinerska kampanja je regulisana Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, član 29:
Da - ?
I da i ne - ?
Ne - ?

Predsednik Srbije nije obuhvaćen zabranom vođenja funkcionerske kampanje:
Da - ?
I da i ne - ?
Ne - ?

Funkcionerska kampanja je krivično delo:
Da - ?
I da i ne - ?
Ne - ?

Savet za borbu protiv korupcije je nadležan za sankcionisanje funkcionerske kampanje:
Da - ?
I da i ne - ?
Ne - ?

2. Navedite primer "funkcionerske kampanje" koji je na Vas ostavio najveći utisak.

3. Reševanje pitanja "funkcionerske kampanje" je?

Veoma značajan prioritet - ?
Značajan prioritet - ?
Niti značajan niti beznačajan prioritet - ?
Beznačajan prioritet - ?
Veoma beznačajan prioritet - ?
Nemam stav - ?

4. Na koji način je moguće sprečiti "fukcionersku kampanju"?

Oštrim zakonom propisanim sankcijama - ?
Edukacijom birača o štetnim posledicama "funkcionerske kampanje" - ?
Izveštavanjem medija o slučajevima "funkcionerske kampanje" - ?
Sistematičnijim sankcionisanjem slučajeva "funkcionerske kampanje" - ?
Nesto drugo - ?

5. Kome biste prijavili slučaj "funkcionerske kampanje"?

Da, Agenciji za borbu protiv korupcije - ?
Da, Savetu za borbu protiv korupcije - ?
Da, Javnom tužilštvu - ?
Da, Ministarstvu unutrašnjih poslova - ?
Da, medijima - ?
Da, Nevladinim organizacijama - ?
Da, političkim strankama - ?
Ne - ?
Ne znam - ?
Ne želim da kažem - ?
Nesto drugo - ?

6. Šta je to što bi Vas opredelilo da prijavite slučaj "funkcionerske kampanje"

Novčana nagrada - ?
Nagrada u smislu društvenog priznanja i podrške - ?
Izostanak odmazde/kazne od strane funkcionera koji se bavio funkcionerskom kampanjom - ?
Zaštita od odmazde odmazde/kazne od strane funkcionera koji se bavio funkcionerskom kampanjom - ?
Podrška od strane državnih organa - ?
Podrška od strane medija - ?
Podrška od strane građana - ?
Podrška od strane NVO-a - ?
Nesto drugo - ?

7. Pol ispitanika?

Muški - ?
Ženski - ?

8. Koliko godina imate?

18-30 - ?
30-40 - ?
40-50 - ?
50-60 - ?
preko 60 - ?

9. Nivo završenog obrazovanja

Osnovno - ?
Srednje - ?
Višokoškolsko - ?
Visoko (fakultet) - ?
Master - ?
Doktor nauka - ?

10. U kojem delu Srbije živite?

Vojvodina - ?
Beograd - ?
Centralna Srbija - ?
Zapadna Srbija - ?
Istočna Srbija - ?
Južna Srbija - ?
Nesto drugo - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

Za koga biste danas glasali?

(Survey) Vaši odgovori na ovih pet pitanja pomoći će nam da steknemo uvid u trenutnu volju glasača u Srbiji. Za koga ste glasali na prošlim vanrednim parlamentarnim izborima?

Izborna kampanja i mediji

(paleksandra) Ko se za šta bori u ovoj izbornoj kampanji? Za šta mediji, za šta političari? Gde smo mi, građani, u njihovoj orbiti? Molim te za tvoje stavove o funkciji medij

Kg web safe anketa!!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete kori

Kg web safe anketa!

(progamers446) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete kori

Mobilne skole zagovaranja

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim

Izbori i nasa buducnost

(USER13957) Blize nam se izbori..Hajde da vidimo sta nas ceka posle tih izbora. Da su sutra izbori,da li biste izasli Da Ne Ne znam Da li mislite da je pocela predizborna kam

e-Bezbednost

(noor.ruma) Poštovani ispitanici, Zahvaljujemo Vam se što ste odlučili da izdvojite vreme i popunite našu kratku anketu o bezbednosti na internetu. Podatke iz ankete koristi

Stanko Cane Subotic - Između redova

(Onlineistrazivanja) Da li ste gledali emisiju "Između redova" u kojoj je gost bio Stanko Cane Subotić? Da, celu Da, delimično Ne, ali sam čuo sta je bio sadržaj emisije Nisa

Proslava novogodisnjih i Bozicnih praznika (uz zvucne efekte i njihove nezeljene posledice)

(aleksijenko) Svetska istrazivanja "akusticnog zagadjenja" pokazuju zavisnost slucajeva infarkta (dva od 100) direktno ih povezujuci sa bukom, pri cemu se kaze da posle pra

Vozdovački izbori

(Zoran) U nedelju, 6.12 se održavaju izbori u beogradskoj opstini Voždovac. Kakav je Vas stav o ovim izborima Kada birate za koga glasate na lokalnim izborima, čime se rukov

Da li je Valjevu potreban servis za pomoć starijima?

(Dobrila.123) S obzirom na sve veći nedostatak vremena i nemogućnost zaposlenih da brinu o svojim bližnjima, nudimo vam uslu

Prijateljstvo muškaraca i žena - 2015

(Onlineistrazivanja) Kada kažete da Vam je neko prijatelj, šta pod tim podrazumevate? U skladu sa navedenim u prethodnom pi

Novi zakon o saobraćaju - Dec. 2009

(geghalfrunt) Ova anketa ima za cilj da utvrdi koliko smo upoznati sa pravilima novog zakona o bezbednosti u saobraćaju koji

Plasticna hirurgija i slicno

(inira92) Da li ste pristalica plasticne hirurgije i slicnih poduhvata? Da Ne Delimicno Da li ste imali neku od plasticnih o