Centar za istraživanja

English Srpski Српски

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE (706)

Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do odstupanja od određenih ljudskih prava i osnovnih sloboda može doći u vreme vanrednog stanja - razlozi javne opasnosti koja ugrožava opstanak države ili građana mogu biti osnov za to. Međutim, to ne znači da se granica između opravdanog odstupanja i zloupotrebe sme preći. S obzirom da je u Republici od 15. marta na snazi vanredno stanje, naš je cilj da percepciju građana o stanju ljudskih prava u vreme vanrednog stanja ispitamo, koristeći se alatom "Tvoj stav". Pozivamo vas da iznesete svoj stav popunjavanjem ove online ankete kojoj možete pristupiti putem ovog linka. Anketu biće moguće popuniti do subote, 2. maja 2020. godine. Anketa je anonimna, a za njeno popunjavanje potrebno je desetak minuta. Ova aktivnost rezultat je saradnje aktivista NVO Tri tačke i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). Na osnovu prikupljenih rezultata, izrađena i javnosti predstavljena biće adekvatna analiza. Zbog fizičkih ograničenja alata naglašavamo da je u pitanju pilot poduhvat - prvi od nekoliko planiranih ciklusa anketiranja na temu ljudskih prava, osnovnih sloboda, vladavine prava koji su trenutno u pripremi. Pozivamo vas i da nam sve vaše utiske, komentare, kritike, pitanja i sugestije pošaljete koristeći naloge NVO Tri tačke na svim društvenim mrežama (@nvotritacke) ili putem e-pošte na info@tritacke.org Hvala vam.

Ključne reči: ,

1. Kako ocenjujete svoju upoznatost sa ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja su vam zajemčeni međunarodnim standardima, Ustavom i propisima Republike Srbije?

Veoma dobro - 21.39% (151)
Više nego dobro - 11.47% (81)
Dobro - 32.72% (231)
Nezadovoljavajuće - 15.44% (109)
Veoma nezadovoljavajuće - 11.90% (84)
Ne mogu da ocenim - 6.52% (46)
Ne želim da kažem - 0.28% (2)
Nesto drugo - 0.28% (2)
Ustav, propisi, međunarodni standardi :D Trebali ste više mesta ostaviti ovde za pisanje... • sve je ovo veliko sranje •

2. Da i se slažete sa navedenim stavovima?

Prema vašem viđenju, odstupanja od ljudskih prava i osnovnih sloboda do kojih je došlo zbog proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, opravdana su i srazmerna cilju zbog kojih su ih državni organi uveli :
Potpuno se slažem - 12.18% (86)
Uglavnom se slažem - 13.03% (92)
Niti slažem niti ne slažem - 8.64% (61)
Uglavnom ne slažem - 34.84% (246)
Potpuno ne slažem - 30.31% (214)
Nemam stav - 0.57% (4)
Ne želim da se izjasnim - 0.42% (3)

Od uvođenja vanrednog stanja (15. mart 2020. godine), prema vašem viđenju, mediji (elektronski, štampani, online, itd) funkcionišu slobodno, bez uticaja ili kontrole državnih organa: :
Potpuno se slažem - 8.07% (57)
Uglavnom se slažem - 5.95% (42)
Niti slažem niti ne slažem - 5.81% (41)
Uglavnom ne slažem - 29.89% (211)
Potpuno ne slažem - 48.87% (345)
Nemam stav - 0.57% (4)
Ne želim da se izjasnim - 0.85% (6)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta) u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 7.65% (54)
Uglavnom se slažem - 10.48% (74)
Niti slažem niti ne slažem - 11.90% (84)
Uglavnom ne slažem - 31.30% (221)
Potpuno ne slažem - 34.56% (244)
Nemam stav - 3.12% (22)
Ne želim da se izjasnim - 0.99% (7)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 8.36% (59)
Uglavnom se slažem - 8.64% (61)
Niti slažem niti ne slažem - 9.35% (66)
Uglavnom ne slažem - 32.72% (231)
Potpuno ne slažem - 38.81% (274)
Nemam stav - 1.27% (9)
Ne želim da se izjasnim - 0.85% (6)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na pravično sudjenje u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 7.37% (52)
Uglavnom se slažem - 6.09% (43)
Niti slažem niti ne slažem - 10.62% (75)
Uglavnom ne slažem - 28.47% (201)
Potpuno ne slažem - 40.65% (287)
Nemam stav - 5.38% (38)
Ne želim da se izjasnim - 1.42% (10)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, prava iz radnih odnosa u potpunosti se poštuju :
Potpuno se slažem - 5.95% (42)
Uglavnom se slažem - 8.78% (62)
Niti slažem niti ne slažem - 12.89% (91)
Uglavnom ne slažem - 34.70% (245)
Potpuno ne slažem - 33.57% (237)
Nemam stav - 3.40% (24)
Ne želim da se izjasnim - 0.71% (5)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, standardi bezbednosti i zdravlja na radu (u odnosu na zaposlene) u potpunosti se poštuju :
Potpuno se slažem - 7.08% (50)
Uglavnom se slažem - 11.33% (80)
Niti slažem niti ne slažem - 11.61% (82)
Uglavnom ne slažem - 32.58% (230)
Potpuno ne slažem - 33.85% (239)
Nemam stav - 2.83% (20)
Ne želim da se izjasnim - 0.71% (5)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na zdravstvenu zaštitu u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 8.50% (60)
Uglavnom se slažem - 10.91% (77)
Niti slažem niti ne slažem - 12.75% (90)
Uglavnom ne slažem - 31.44% (222)
Potpuno ne slažem - 31.73% (224)
Nemam stav - 3.68% (26)
Ne želim da se izjasnim - 0.99% (7)

3. Radi zaštite svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda u vreme vanrednog stanja, obratio/la bih se sledećim subjektima (obeležiti tri odgovora):

Vojska - 1.31% (23)
Policija - 6.72% (118)
Nadležno ministarstvo (pravda, zdravlje, poljoprivreda, finansije, itd) - 4.61% (81)
Nadležna inspekcija (sanitarna, zdravstvena, upravna, itd) - 5.98% (105)
Javno tužilaštvo - 3.30% (58)
Nadležni sud - 4.27% (75)
Ustavni sud - 5.86% (103)
Zaštitnik građana - 13.83% (243)
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - 5.01% (88)
Poverenik za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti - 5.69% (100)
Centar za socijalni rad - 1.71% (30)
Lokalna samouprava - 1.82% (32)
Nevladine organizacije - 8.42% (148)
Mediji - 12.07% (212)
Predsednik Republike Srbije - 2.45% (43)
Lice koje će osigurati da se do cilja dođe, a za neku korist (“veza”) - 3.41% (60)
Svim navedenima - 1.99% (35)
Nijednom od navedenih - 7.29% (128)
Nesto drugo - 4.27% (75)
Advokatu • Sudu u Strazburu • Medjunarodnim sluzbama • Zzu • Islamskoj zajednici • U ovo navedeno ne verujem, • Evropska agencija za zaštitu ljudskih prava • dfghjkkjgg hjjj • Nemam kome da se obratim • Internacionlni sud za ljudska prava • Strancima • Prijatelju koji ima uticaja u drustvu • Nikom • Nemam poverenja u nijednu navedenu instituciju u Srbiji. Možda evropskom sudu za ljudska prava. sudu • Nema kome,u ovoj drzavi je sve prodato,potkupljeno i u rukama pogresnih ljudi. • Advokat • Bogu bih se pomolio • Privatna advokatska kancelarija • Sve ove institucije koje ste naveli su tu samo da se kaže da ih imamo... • Medjunarode organizacije • najmanje je zaštićen građanin u ovoj državi i najeftiniji je ljudski život • slobodni mediji • Nepostoji institucija-trenutno • Međunarodni sud • Nikom od navedenih,svi podrzavaju krsenje uatava • Komšiji batinašu • Medjunarodne pravne institucije • Neko telo koje nije pod sapom drzave Srbije • Misiji EU u Srbiji • .... • Ne bih se obracala • U zavisnosti od toga koje mi je pravo povređeno i od strane kogu. Tako da ne mogu dati odgovor sada • 3 • Nazalost nema kome • Batinasi, ili placene ubice. • Svetom Petru • međunarodne institucije • Podrška ljudi preko društvenih mreža za pritisak na institucije da rade svoj posao za koji ih plaćam • Obzirom na potpuno uzurpaciju institucija ne postoji pertinentna adresa . • Ne znam • Evropski sud za ljudska prava • NEMA KOME DA SE OBRATIM. • Nemam poverenje u državne institucije i birokratiju • Nikome • Kuka i motika!!!!! • Dr.du • Ne rade nam institucije, tako da je pitanje suvišno • Sud u Strazburu • Nemas kome da se obratis • Slobodnim medijima..KRIK, BIRN, N1 i sl. • Narodna skupština • Policija •

4. Ukoliko u toku vanrednog stanja neko moje zajemčeno ljudsko pravo bude povređeno, verujem da ću svoje pravo sigurno/najbrže ostvariti (u smislu dobijanja zaštite/pomoći) ukoliko se obratim sledećim subjektima (obeležiti dva odgovora):

Vojsci - 0.52% (7)
Policiji - 6.26% (84)
Nadležnom ministarstvu (pravda, zdravlje, poljoprivreda, finansije, itd) - 2.16% (29)
Nadležnoj inspekciji (sanitarna, zdravstvena, upravna, itd) - 4.40% (59)
Tužilaštvu - 5.00% (67)
Nadležnom sudu - 3.73% (50)
Ustavnom sudu - 4.18% (56)
Zaštitniku građana - 11.26% (151)
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti - 3.95% (53)
Povereniku za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti - 3.13% (42)
Centru za socijalni rad - 1.34% (18)
Lokalnoj samoupravi - 1.72% (23)
Nevladinim organizacijama - 8.65% (116)
Medijima - 14.47% (194)
Predsedniku Republike - 2.54% (34)
Licu koje će osigurati da se do cilja dođe, a za neku korist (“veza”) - 5.44% (73)
Svim navedenima - 1.42% (19)
Nijednom od navedenih - 13.94% (187)
Nešto treće - 0%
Nesto drugo - 5.89% (79)
Advokatu • Sudu u Strazburu • Bogu • Medjunarodnom sudu • Advokat • Slobodnim medijima • Nikom od navedenih • Medjunarodnom sudu pravde • Medjunarodni sud • nema meni pomoci • Evropski sud za ljudska prava • pks • Strazbur • Nigde • Samo pritisak javnosti nešto promeni, a razlog je očuvanje rejtinga. • Vladajućoj partiji,ali tamo ne pripadam... • Javnost putem neta • Nemas kome , moras sam • Katasrofa • Drustvenim mrezama • Medjunarodni sud za ljudska prava • Bogu bih se pomolio • medijima • bugu • Van granica Srbije • Ne rade nam institucije, tako da je pitanje suvišno • Privatna advokatska kancelarija • Da bi se obratili međunarodnim organizacijama morate ispoštovati proceduru kod domaćih • EU • Međunarodni sud • Svi znamo da nikakvo obraćanje ne vredi ničemu, sa obzirom na to kakva nam je država • 7 • dat odgovor u prethodnom pitanju • Opet u zavisnosti od toga koje pravo i ko ga ugrožava zavisi odgovor. • Uzimam stvar u svoje ruke • međunarodnim institucijama • Nekoj medjunarodnoj organizaciji • Usluge Organizovanog kriminala. • Zz • Možeš Boga da zoveš, za svoja prava nemaš kome da se obratiš • Ulica • Nemam poverenja u nijednu navedenu instituciju u Srbiji. Samo evropdkom sudu za ljudska prava. • Medjunarodni sudovi • Međunarodno tužilaštvu • Samom sebi • Medjunarodnom sudu za ljudska prava • Policiju • Strazburu • Internacionalni sud za ljudska prava • Mislim da takvo nešto ne funkcioniše ovde • Niko mi nije pomogao kada sam tražila dozvolu da mogu negovati nepokretnu mamu! Prebacuju jedni na d • Nemam poverenje ni u jednu instituciju • Isto • Niko mi nece pomoci • Ne znam da li da se smejem ili da plačem od muke... • Kažu...čekaj da prođe vanredno stanje! • Slobodnim medijima N1, nova s • Je li ovo neka sala ? Posaljete pismo zastitinuk gradjana . Eto jos jedne . • Nikome •

5. Pol ispitanika

Miško - 38.95% (275)
Žensko - 61.05% (431)

6. Starost?

do 18 godina - 0.85% (6)
Od 19 do 25 godina - 12.75% (90)
Od 26 do 35 godina - 25.92% (183)
Od 36 do 45 godina - 29.18% (206)
Od 46 do 55 godina - 18.98% (134)
od 56 do 65 godina - 10.20% (72)
Preko 66 godina - 2.12% (15)

7. Zanimanje?

Radnik NK PK - 1.56% (11)
Radnik VK - 4.53% (32)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 7.37% (52)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šalterski službenici i sl.) - 7.08% (50)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0.57% (4)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovode i sl.) - 4.25% (30)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 2.55% (18)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 2.27% (16)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 17.99% (127)
Poljoprivrednik - 1.13% (8)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki putnici i sl.) - 5.52% (39)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa preko 20 zaposlenih - 0.71% (5)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa manje od 20 zaposlenih - 3.68% (26)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 2.27% (16)
Sam zaraduje na drugi nacin - 6.66% (47)
Nezaposlen - 10.34% (73)
Ucenik/student u procesu obrazovanja - 9.63% (68)
Domacica/domacin (prevashodno se bavi poslovima u kuci) - 2.27% (16)
Penzioner - 4.96% (35)
Nesto drugo - 4.67% (33)
Advokat • trgovac • Profesor • Medicinska sestra-vaspitac • VSS ekonomista, radnik u proizvodnji • Medicinska sestra vaspitac • Mislim da ću ipak da plačem od muke... • Psiholog/Istraživač • Lekar na specijalizaciji, zaposlen unazad 2 godine • Master pravnik, samozaposlen ali ne mogu to nazvati zanatstvom. Preduzetnik, svakako! • Zaposleni u privatnoj praksi • Ne • Nrprijavljeni radnik. • Freelance brand manager • Štamparija • Profesionalni vozac teretnog vozila • Siroka je paleta o Tom uopste pisati. Bolje ostavite po strani. Nadam se boljim vremenimaza moju por • Bog • Ostao bez posla zbog vasih sranja • Diplomirani pravnik • Preduzetnik na prinudnom odmoru • Diplomirani pravnik, advokatski pripravnik • Elektticar • m • Frilenser • Učenik srednje škole • Sve radim, a plaćena sam 0 dinara. • Pobegao • sudija •

8. Mesto stanovanja?

Vojvodina - Bačka - 17.85% (126)
Vojvodina - Srem - 4.39% (31)
Vojvodina - Banat - 5.24% (37)
Beograd - centar - 24.22% (171)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 4.25% (30)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 9.21% (65)
Sandžak - 0.99% (7)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 11.61% (82)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 4.39% (31)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 11.76% (83)
Kosovo - 0.28% (2)
BiH - Republika Srpska - 0.42% (3)
BiH - Federacija Bosne i Hercegovine - 0%
Crna Gora - 0.14% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0.14% (1)
Slovenija - 0.28% (2)
EU države - 2.12% (15)
Države nečlanice EU iz Evrope - 0.14% (1)
SAD - 0.28% (2)
Kanada - 0.14% (1)
Australija - 0.14% (1)
Rusija - 0.14% (1)
Latinska Amerika - 0.28% (2)
Afrika - 0.14% (1)
Azija - 0.28% (2)
Nesto drugo - 1.13% (8)
Zemun • Okupirana zemlja • Beograd • centralna srbija • Prijepolje • Bujanovac • Liberland •

9. Označite izvore preko kojih se informišete o stanju u zemlji i u svetu? (najviše tri odgovora)

RTS - 5.85% (116)
Privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom - 2.87% (57)
Kablovske televizije - 12.15% (241)
Lokalne TV - 1.82% (36)
Dnevna štampa - 2.42% (48)
Nedeljnici - 2.07% (41)
Web portali - 14.27% (283)
Lokani web portali - 2.42% (48)
Internet (samostalna pretraga) - 26.73% (530)
Društvene mreže - 20.57% (408)
Radio Beograd - 0.25% (5)
Privatne radio stanice - 0.66% (13)
Lokalne radio stanice - 0.76% (15)
Prijatelji i/ili porodica - 5.55% (110)
Nesto drugo - 1.61% (32)
N1 • Youtube • TV N1 • Prijatelji i rodbina... • Kablovske tv, društvene mreže • N1, Danas, Nova S, Nedeljnik • N1, Internet, World Health Organization • N1 televija • Ne zelim da budem informisana • N1 i objektivni posmatrači • Studio B mi je omiljen . Melodrama , epiteti , losa gluma . Jednom reciju Kasandra , to mi volimo . • Strani mediji • Pa kod našeg predsednika, on sve zna :'( • facebook • N1, Nova S, Insajder, Danas • novas portal, n1 • Kada kažem kablovske televizije to podrazumeva i RTS i sve sa nacional.frekvencijom, D • Twiter, televizije bez nacionalne frekvencije(nisu u flasnistvu režima) • WHO/SZO • Strani samostalni mediji • covid19.rs • Privatne televizijama koje h su nacionalna frekvencijama odnosno N1 • pink • N1,nova s •

Komentari (0)

Slične ankete

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Aktivistička anketa - COPY

(user123) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veo

Aktivistička anketa - COPY

(silvija123) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? licna korist Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš ____pozitivan________ (up

Studenti za vreme corona virusa

(snezana_c) Tvoja reakcija kada si saznao/la da je u našu državu stigao corona virus? Uplašen/a. Ne zanima me to. Brinu me samo ispiti. Da li smatraš da je potrebno uvoditi c

Aktivistička anketa - COPY

(alegaga019) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Aktivistička anketa - COPY

(Kristina98) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Aktivistička anketa - COPY

(Jeca86) Kakav je Vaš __stav na______ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan V

Aktivistička anketa - COPY

(Mirjanaa) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Ve

Leto 2011

(Onlineistrazivanja) Da li ste ove godine išli na odmor? Da, na more Da, u banju Da, na planinu Da, na selo Da, putovao u in